Dynamisk serviceminded administrationsassistent (konstabel) ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab


Dynamisk serviceminded administrationsassistent (konstabel) ved Flyvevåbnets Administrative FællesskabAdministrations assistent ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab

Brænder du for at arbejde med administrative udfordringer og personaleforvaltning?
Så er du ikke langt fra dit nye job!
Om os
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab er en afdeling under Operations Support Wing, der er en nyoprettet Wing i Flyvevåbnet. Det administrative fællesskab har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets myndigheder, herunder forvaltning af alt fastansat personel samt elever.

Fællesskabet består af en centraliseret sektion kaldet Koordinationssektionen, der er placeret i Karup under Operations Support Wing. Dertil kommer tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Karup og Skrydstrup.

Koordinationssektionen er opdelt i to elementer; et policy- og koordinationselement og et administrationselement. Indeværende stilling er placeret i administrationselement, der bl.a. indeholder teams som håndterer arbejdstid, ydelsesadministration og rejseadministration for alle 6 operative myndigheder i Flyvevåbnet.

Vi sætter pris på at servicere alle vores ansatte, elever og ledere med kunden i centrum. En service, der altid leveres med faglighed og kvalitet i højsædet.

Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør – Vi ønsker, at det administrative fællesskab er et godt sted at arbejde.
Om stillingen
Du bliver en del af administrationselementet med 20 medarbejdere hvor dine væsentligste opgaver vil være:
- Arbejdstids-og rejseadministration for Flyvevåbnets operative myndigheder.
- Dialog og vejledning om arbejdstids regler for medarbejdere og ledere.
- Dialog og vejledning om rejse regler for medarbejdere og ledere.
- Ved behov støtte med andre administrative opgaver, til støtte for Flyvevåbnets operative myndigheder.

Derudover forventer vi, at du bidrager til løsning af koordinationssektionens øvrige opgaver.
Om dig
Vi forestiller os at du har en erfaringen eller en baggrund med kontoruddannelse inden for offentlig administration, eller en anden relevant administrativ baggrund.

Dertil skal du kunne arbejde struktureret og følge dine opgaver til dørs. Du besidder evnen til at løse opgaver og bevare overblikket i en alsidig og spændende hverdag.
Dertil formår du at samarbejde med forskellige mennesker på forskellige niveauer.

Vi ser gerne at du har erfaring med DeMars indenfor bl.a. arbejdstid, rejser, personalestyring og daglig administration fra tidligere job.
Det er ønskeligt at du er en erfaren bruger i delsystemerne, arbejdstidsstyring og rejsestyring.
Endvidere har du også gerne erfaring med personeladministration i en offentlig myndighed.

Du trives i et miljø, hvor faglighed, fleksibilitet og korte deadlines er en selvfølge og du har sans for orden og detaljer dog uden at miste dit helhedsperspektiv, kundefokus og handlekraft.
Vi lægger desuden vægt på selvstændighed, kreativitet og evnen til at udfordre det bestående.

Det er en fordel hvis du har erfaring i at samarbejde med forskellige mennesker på forskellige niveauer.
Kørekort til kategori B er en fordel men ikke et krav til stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Bent Nielsen på telefon 72 84 49 01 eller på mail OSW-ACA-001@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. november 2020.
Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.11.2020

Indrykningsdato

13.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent