Engageret HR-konsulent til Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Engageret HR-konsulent til Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Har du lyst til at arbejde med personaleadministration og udvikle din viden og kompetencer særligt inden for rekrutteringsprocessen? Er du skarp på administrative processer, men har samtidig lyst til en mere udadvendt del, hvor du får et stort netværk og en bred samarbejdsflade?
Så læs videre her
Om os
Du bliver en del af Bemandingsafdelingen, der støtter og rådgiver Forsvarets ledelse i forbindelse med rekruttering, organisationstilpasninger og øvrige personaleforhold. Vores sektion, kaldt Bemanding Specialer, varetager rekruttering og sagsbehandling indenfor flere specialer, som eksempelvis administrativt- og IT personale, EUD-elever, studentermedhjælpere, praktikanter, specialarbejdere og grænsevagter.

”Vi er en social arbejdsplads med stor åbenhed, hvor vi kan grine både af os selv og hinanden”, fortæller din kommende kollega.

Vores hverdag er præget af en uformel og humoristisk omgangstone, og selvom vi har travlt, så vi har det også sjovt i hverdagen.

Vi er stolte af vores faglighed og har et tæt og godt samarbejde, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden. Vi er også gode til, at afsætte tid til videndeling og udveksling af erfaringer i dagligdagen.

Stillingen byder på god fleksibilitet, da vi har flekstid og de timer vi arbejder ekstra, har vi mulighed for at afvikle løbende. Ledelsesstilen er uformel, her er plads til forskellighed og ærlighed bliver respekteret.
Om stillingen
”Det er vores ansvar at rådgive og vejlede ledere i koncernen om rekrutterings- og ansættelsesprocessen, samt sikrer at regler og retningslinjer bliver overholdt.”, fortæller en HR-konsulent.

Du får ansvar for den administrative del af ansættelsesprocessen fra start til slut. I den indledende del af processen, er det din opgave at udarbejde og tilpasse stillingsopslag, screene de udvalgte ansøgere, klæde den rekrutterende chef på til ansættelsessamtaler og formulere ansættelsesbreve.

Når den endelige kandidat er udvalgt, indhenter du dokumentation fra ansøgere, beregner anciennitet, opretter og journaliserer relevante dokumenter på personalesagen. Afslutningsvis indberetter du relevante oplysninger til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, som efterfølgende opretter medarbejderen og udbetaler lønnen.

Andre af dine personaleadministrative opgaver består af organisatoriske flytninger, ændring af arbejdstid, administration af orlov, opsigelser og rettelser i løn.

Dine opgaver medfører en bred kontraktflade med mange forskellige samarbejdspartnere, både internt i FPS og fordelt på flere styrelser og myndigheder i hele landet. Du kan derfor forvente meget udadvendt kontakt, både personligt, pr. telefon og via e-mail.

Hele sektionen vil tage del i din introduktion til og oplæring i jobbet, så du bliver klædt godt på til at varetage dine opgaver.
Om dig
Du har en kontoruddannelse suppleret med enten den fulde akademiuddannelse eller som minimum med fire fag fra akademiuddannelsen i Human Ressource, Ledelse eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau.

Vi ser også gerne, at du
• har erfaring indenfor HR-området, evt. fra en lignende stilling og gerne fra staten, og har kendskab til ansættelses- og overenskomstmæssige forhold.
• arbejder selvstændigt, struktureret og trives godt med mange forskellige opgaver
• kan holde hovedet koldt, prioritere din opgaver, strukturere din hverdag og du følger opgaverne helt til dørs – også selvom du bliver afbrudt.
• har en positiv indstilling, er servicemindet, møder udfordringer med et åbent sind, og udtænker pragmatiske løsninger til glæde for dine samarbejdspartnere.
• kommunikerer klart og tydeligt, både i skrift og tale.

Derudover vil det gøre dit arbejde nemmere og sjovere, hvis du trives godt med en del udadvendt kontakt i din dagligdag og det falder dig naturligt at samarbejde og danne relationer på tværs af organisationen.

Det er en fordel, hvis du har brugererfaring med SAP og Captia/Workzone, som er vores primære IT systemer.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende
fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Basislønnen udgør 27.509,58 kr. pr. måned. Herudover er der mulighed for forhandling af et personligt tillæg, på baggrund af dine kvalifikationer og kompetencer. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Christina Vedel på telefon 32 66 57 65. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Helena Kjær på telefon 32 66 52 66

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2020, og vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter.

Vi beder dig om at søge stillingen med via linket og vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

27.10.2020

Indrykningsdato

12.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent