Sagsbehandler til J6 sektionen ved Forsvarskommandoen i Karup


Sagsbehandler til J6 sektionen ved Forsvarskommandoen i Karup

Har du en operativ baggrund med teknisk forståelse eller omvendt, og vil du deltage i operativt stabsarbejde, styrkeindsættelser og sagsbehandle på højt niveau. Så har du muligheden for at blive udfordret, udviklet og blive en del af et hold, der arbejder med kommunikations- og informationssystemer i Operationsstaben i Karup.
Om os
J6 CIS sektionen i Karup er delt op i to dele CIS sektionen og kommunikationscentrene, som ligger i København og Karup.
Stillingen indgår i Operationsstaben ved Forsvarskommandoen (FKO) i Karup.

J6 varetager herudover ledelse og sagsbehandling samt forestår den praktiske sagsbehandling for signalhåndtering via Forsvarets to kommunikationscentre med den tilknyttede Flåderadio.
J6 er en kritisk kapacitet for forsvarets indsættelser og J6 udgør en central rolle både internt i Operationsstaben og over for Forsvarets operative myndigheder.

J6 deltager i næsten alle planlægnings- og analysefora, hvorfor der er behov for et godt og tæt samarbejde med øvrige sektioner, sagsbehandlere og underlagte myndigheder.

Du kommer til at arbejde sammen med kollager, hvor i har ansvaret for planlægning og tilrettelæggelse af CIS i forbindelse med Forsvarets styrkeindsættelse i nationale og internationale operationer samt beredskab.

Du bliver en del af et specialiseret team, der sætter opgaven først og samarbejder om den bedste vej til målet. Det gør vi bl.a. ved at støtte hinanden i et miljø, hvor de bedste løsninger findes i fællesskab og hvor alle tager ansvar for hinanden og opgaven.
Om stillingen
Du får planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol med CIS til styrkeindsættelser som dit primære sagsområde. Du skal indgå i et tæt samarbejde med øvrige J’er i Operationsstaben, Værnskommandoerne, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, herunder Kapacitets Ansvarlig Koncernfælles Informatik og Føringsstøtteregimentet.

J6 opgaveportefølje er dynamisk, omskiftelig og spændende, hvor den daglige berøringsflade med indsættelse af Forsvarets kapaciteter til gavn for Danmark svinger imellem planlægning og tilrettelæggelse af nye missioner, ændringer til eksisterende missioner samt daglig mission management til alle de igangværende missioner.

Stillingen omfatter operativt stabsarbejde og sagsbehandlervirke med fokus på udarbejdelse af skriftlige produkter og tværfaglig koordination med alle interessenter i hele processen. Analytiske anlæg, systematik, operativ indsigt og gode kommunikationsevner, på skrift såvel som i tale, er efterspurgte kompetencer
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har kendskab til og ikke mindst interesse for forsvarets operationer.
Kendskab til Føringsstøtteregimentets operative opgaveløsning vil være en fordel, men er ikke et krav.
Du har viden om indsættelse af enheder til vands, til lands eller i luften og kan arbejde alene, både i udførelsen og ved skrivebordet.

Har du tidligere haft tjeneste i en kommando/stab, ved Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse eller Forsvarets Hovedværksteder vil det absolut være en fordel, men det er ikke en betingelse.

Du har måske erfaring i at arbejde med indsættelse af kommunikationssystemer og netværk, i daglig tale forkortet CIS. Du besidder gode samarbejdsevner og er anerkendt for din evne til at agere selvstændigt i rammen af et givent opgavesæt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til chefen for J6 i Operationsstaben, oberstløjtnant Alvin Anker Bang 7284 0561 /mobil 2152 4801 eller mail
FKO-O-CHJ6@fiin.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2020. Samtaler gennemføres i Karup eller på VTC/Skype umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du meget gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

12.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent