Kaptajnløjtnant til Planlægningssektion MARITIM, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Kaptajnløjtnant til Planlægningssektion MARITIM, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Helhedsorienteret Kaptajnløjtnant søges til sagsbehandling og planlægningsopgaver i den maritime Planlægningssektion i Vedligeholdelsesafdeling Maritim ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Om os
Vedligeholdelsesafdeling Maritim (VA MARITIM) er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT), som omfatter ca. 1700 medarbejdere, hvor ca. 420 medarbejdere er i den maritime søjle.

Planlægningssektion Maritim (PLS MARITIM) håndterer den overordnede planlægning af værkstedernes vedligeholdelsesopgaver, der er relateret til de operative maritime enheder, i dialog med Kapacitetsansvarlig Maritim ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Søværnskommandoen.

Endvidere modtager sektionen specifikke og konkrete vedligeholdelsesopgaver og indhenter de nødvendige informationer til udpegning af et værksted og udfærdigelse af vedligeholdelsesordrer til værkstedet. Centralt for denne proces er, at det er kundens behov, der er i centrum.

Stillingen er i Aarhus, men sektionen har også medarbejdere placeret decentralt i hhv. Frederikshavn og Korsør, hvor værkstederne og Søværnets sejlende enheder har base.

Du kommer til at arbejde i et værnsfælles miljø med både civile og militære medarbejdere og med et stort maritimt fokus.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Som Sagsbehandler ved PLS MARITIM vil dine opgaver primært være sagsbehandling for Planlægningssektion Maritim. Bidrage til udarbejdelse og opdatering af bestemmelser og procedurer vedr. planlægning i VA MARITIM. Udføre kontrol af, at procedurer følges samt udfører opgavekoordinering og projektstyring efter erfaringsniveau.

Du skal sikre, at langtidsplanlægningen bliver udfærdiget i samarbejde med FMI ud fra SVK ønsker og behov samt de planer, der er for modifikationer i Søværnet enheder, men også opgaver fra øvrige kunder, som er placeret ved værkstederne i VA MARITIM.

Din daglige gang vil være ved FVT hovedkontor i Aarhus, men du må forvente at tilbringe en del ude af huset til opbygning af relationer og netværk samt opfølgning på opgaver. Dette stiller store krav til din selvstændighed, loyalitet og evne til at kommunikere både internt og eksternt.

Den daglige tjeneste præges af omskiftelighed, hvor opgaverne ofte ændrer karakter. Det er derfor vigtigt for os, at vi støtter hinanden og har en fælles forståelse for kvaliteten af vores arbejde, samtidig med at vi tilstræber, at det er sjovt at gå på arbejde.
Om dig
Du er officer i Søværnet og uddannet kaptajnløjtnant.
Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er godt i gang med at gennemføre VUK moduler. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil frem til en eventuel udnævnelse bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er i stand til at optræde med stor troværdighed, når du skaber og plejer relationer. Du er udadvendt og evner at gå i nysgerrig dialog på mange organisatoriske niveauer. En forudsætning for dette er i særlig grad, at du er analytisk stærk og kan overskue komplicerede processer og identificere afhængigheder.

Du har en god materielteknisk forståelse, og det er en fordel, hvis dette er fra en funktion som teknisk officer på sejlende enheder, uanset om det har været indenfor enten våben og elektronik eller maskin- og elektroteknik. Du har en god forståelse for materielvedligehold og ved, at logistikken sætter begrænsninger for operationernes gennemførelse.

Du trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, hvor selvstændighed, fleksibilitet, fornyelse, kvalitet er afgørende og kunden er i centrum. Du arbejder struktureret, kommunikerer tydeligt, leverer dit stabsarbejde til tiden, samt kender dine begrænsninger.

Vi forventer, at du er fortrolig med DeMars/SAP, og at du har mod på at udvikle dine kompetencer indenfor dette område.

Følgende kompetencer vurderes at være afgørende for succes i stillingen:
- Analytisk sans
- Kommunikation og samarbejde
- Fleksibilitet og nytænkning
- Helhedsforståelse.

Det vil være en fordel, hvis du allerede har erfaringer med planlægning og tilhørende værktøjer herunder:
- Planlagt vedligehold (SAP PM)
- Handlingsprogrammer
- Vedligeholdelsesstyring
- Materielmæssige sagsgange
- Planlægning og opfølgning på større materielopdateringer og hovedeftersyn
- Business Cases
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested er Brabrand.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kaptajnløjtnant Kenneth Søvang på telefonnr.: 6150 0118.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

12.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent