Akademiker eller officer med strategisk blik til videreudvikling af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Akademiker eller officer med strategisk blik til videreudvikling af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Har du erfaring med strategiarbejde og forretningsudvikling i staten? Eller er du officer i Forsvaret med interesse for stabsarbejde på højeste niveau?
Du er med på øverste direktionsniveau, når retningen skal sættes og udviklingen af den samlede organisation skal rammesættes og gennemføres.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er ansvarlig for at indkøbe materiel og it til hele Forsvarsministeriets koncern. Stillingen er placeret i Styringssektionen i Udviklings- og Koordinationsafdelingen. Sektionen er ansvarlig for direktionens strategiske styringsgrundlag, støtte til den øverste ledelse samt den overordnede forretningsudvikling af hele FMI.

Sektionen består af en chef og otte akademiske og militære medarbejdere.

I Styringssektionen vægter vi faglig indsats og nytænkning højt, sammen med den kollegiale sparring i hverdagen og en løbende individuel kompetenceudvikling.

Der tildeles et stort ansvar og til tider er tempoet højt, men vi prioriterer også work/life balance og fleksibilitet.
Om stillingen
Forsvarsministeriets koncern er i gang med en stor udvikling og du kan være med til at påvirke denne udvikling, i den største af koncernens støttende styrelser. FMI har i 2020 gennemgået en stor organisationsændring, der skal forankres, samtidigt skal FMI sikre en masse nyt materiel og IT til koncernen i rammen af forsvarsforliget.

Du medvirker til at udvikle den strategiske retning samt drive udviklingstiltag på tværs af FMI. Du skal konkret arbejde med strategiudvikling, strategiimplementering og opfølgning, og de understøttende tiltag, der sikrer at FMI som en samlet organisation fortsætter i den retning, som er sat af direktionen og chefen for FMI.
For dig, betyder det at du arbejder med begreber som virksomhedsstrategi, mål- og resultatplan, arbejdsprogrammer for direktionsmedlemmer og generel ledelsesudvikling. Du kommer til at gøre dette i tæt samarbejde med dine kollegaer i sektionen, men også med et personligt ansvar.
Om dig
Vi forestiller os at du har en baggrund som samfundsvidenskabelig kandidat. Eksempelvis cand.scient.pol., cand.polit. eller cand.merc. indenfor strategi, organisation og ledelse og du har nogle års erfaring med udvikling og strategisk arbejde.

Alternativt er du officer af linjen M331 med stabserfaring og blikket rettet mod ledelsen af en væsentlig del af det samlede Forsvar.

Uanset uddannelsesbaggrund er du strategisk tænkende og kan tage ansvaret på dine skuldre. Du kan drive en proces i tæt samarbejde og sparring med kollegaer og chefer og du kan begå dig i ledelsesrummet i en offentlig organisation (stab). Du er derfor stærk i tale, i håndtering af interessenter og på skrift når beslutningsoplægget til den øverste ledelse skal skrives.

Vi vægter udvikling højt. Derfor vil vi udbygge din erfaring med dels udviklende opgaver, dels vil vi investere i dig og din udvikling i form af oplæring, kurser og uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Som civil:
Ansættes og aflønnes du efter relevant gældende overenskomst.

Som militær:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer / orlogskaptajner / sektionschefer.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte sektionschef Nikolaj Andersson Kihl på telefon 20 66 53 11. Dog er Nikolaj fraværende grundet fædreorlov i en del af ansøgningsperioden. Hvis du ikke har held med at kontakte Nikolaj, kan afdelingschef Per Korshøj Andersen i stedet kontaktes på telefon 20 18 13 78.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Agrin Safari på telefon 72 81 91 33.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2020 og der vil blive afholdt samtaler løbende med henblik på hurtigst muligt tiltrædelse.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Du bedes vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Vær venligst opmærksom på at bilag kun kan vedhæftes i PDF format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen igennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.10.2020

Indrykningsdato

12.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent