Chef for 4. Nationale Støtteelement under 4. Nationale Støtte Bataljon i Vordingborg


Chef for 4. Nationale Støtteelement under 4. Nationale Støtte Bataljon i Vordingborg

Vi søger en kaptajn, som brænder for chefvirke og som kan bevare det store overblik og håndtere mange specialister på samme tid. Du skal have gode kompetencer indenfor helhedsorientering, ressourcebevidsthed og analytisk tænkning og ikke mindst leve op til vores motto: TIL OPGAVEN ER LØST
Om os
4. Nationale Støtteelement (4 NSE) er bataljonens kompetencecenter for Host Nation Support. Desuden råder 4 NSE over en tværgående instruktørpulje, som medvirker til bataljonens funktionsspecifikke uddannelse, hvor enheden har det koordinerende og udførende ansvar.

4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 4 NSBTN opstiller og uddanner Nationale Støtteelementer (NSE), der leverer operativ logistik til Forsvarets missioner, Hærens beredskaber og øvelser. 1, 2 og 3 NSE er stående reaktionsstyrkeenheder, som indgår i rotation mellem uddannelsesperiode, beredskab og international tjeneste. 5 NSE uddanner HBU og HRU i bataljonen og har bataljonens transportenhed underlagt. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.
Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.
Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Du bliver chef for en meget selvstændig enhed med mange forskellige funktionsområder. Herunder vil stillingen byde på driftsmæssige opgaver såvel som reel faglige operative indsættelser.

I stillingen som chef for 4 NSE vil du indgå i Host Nation Support opgaver, hvor du vil være i koordination med udenlandske enheder omkring logistisk støtte til besøgs- og øvelsesaktivitet gennemført i Danmark.

Du vil opleve en dynamisk hverdag, hvor personelkapacitet og opgavebelastning skal afstemmes, planlægges og synkroniseres, hvilket stiller store krav til din omstillingsparathed og helhedsorientering og analytisk tænkning.

Du bliver chef for en række medarbejdere med høj faglighed og specialistkompetencer. Vi forventer, at du løser de pålagte opgaver under inddragelse af dine underførere og i samarbejde med eksterne partnere og bataljonsstaben.

Vi forventer, at du bygger bro mellem støttende enheders behov og 4 NSE kapaciteter. Du vil indgå i bataljonens chefgruppe og skal bidrage aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning.

Endelig skal du forvente at deltage i INTOPS i løbet af din chefperiode.
Om dig
Du er kaptajn, og har dermed gennemført VUT I/L eller føringskursus.
Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, som har gennemført – eller er i gang med – føringskursus.
Har du ikke gennemført føringskursus endnu, vil du skulle indgå en uddannelsesaftale og vil herefter bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Du har gode kompetencer indenfor helhedsorientering og ressourcebevidsthed, og du har gode analytiske evner og er udpræget forudseende i din opgaveløsning.

Du er klar til en hverdag, der kan være præget af støtte, i kortere eller længere perioder, til Hærens indsættelse i internationale operationer.

Det er ønskeligt, hvis du har kendskab til logistiktroppernes doktrin, teknologi og organisation, samt har forrettet tjeneste ved logistiktropperne som delingsfører og/eller næstkommanderende.

Ligeledes er det en fordel, hvis du har været udsendt i en logistikfunktion, og har gennemført Våbenkursus I og/eller II for logistiktropperne. Såfremt du ikke har gennemført Våbenkursus II for logistiktropperne, skal du påregne at gennemføre dette i forlængelse af tiltrædelse (ca. 6 ugers varighed).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for BTN, major Nikolaj Ibsen 72 83 74 15 / 29 70 01 66 – TRR-4B-STCH@fiin.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent premierløjtnant Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er søndag den 22. november 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Den endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.11.2020

Indrykningsdato

09.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent