Sergentelever til kystskipperuddannelse i DIANA-klassen


3. Eskadre søger sergentelever til kystskipperuddannelse i DIANA-klassen

Er du marineoverkonstabel og går med ønske om at blive leder og kystskipper? Vil du udfordres på nye niveauer og gøre brug af den erfaring, du allerede har opbygget? Er du korporal, marinespecialist eller marineoverkonstabel, så er det måske dig, vi søger.
Om os
3. Eskadre mangler sergenter, som er uddannet kystskippere, og vil derfor tilbyde egnede marineoverkonstabler mulighed for at få tilrettelagt et forløb, hvor vejen fører til udnævnelse til sergent, kystskipperuddannelse og en sergentstilling i 3. Eskadre.
Forløbet er med henblik på, at du efter det afsluttede uddannelses- og tjenesteforløb søger en 3. kommanderende oversergent-stilling.
Om stillingen
Som sergentelev i 3. Eskadre DIANA-klassen, bliver der tilrettelagt et individuelt uddannelsesforløb, som udvikler dig som leder, giver dig kystskipperuddannelsen og samtidig sørger for, at du kan udnævnes til sergent. Tjenesteplanen løber som udgangspunkt over en periode på 2 år.
Du vil blive tilkommanderet 3. Eskadre, hvor du vil skulle gøre tjeneste i DIANA-klassen eller andre sejlende divisioner i 3. ESK.
Derudover træningsforløb i 1. eller 2. ESK herunder CMS, når du ikke er på sergent- eller kystskipperuddannelse.

Dit sejlende forløb vil være indenfor navigation og administration, men du vil også skulle være leder og rollemodel som sergentelev. Du skal som sergentelev være parat til at påtage dig ledelsesansvar, og du skal være en synlig leder i hverdagen.

Vi kan tilbyde dig et job med en stor grad af ansvar og selvstændighed, hvor du kan gøre god brug af dine erfaringer og faglighed.
Om dig
Du er hjemmevant ombord på et af Søværnets skibe og har mindst to års tjeneste som marineoverkonstabel i Søværnet.

Du skal have et godt overblik, udvise rettidig omhu, være positiv, inspirerende, progressiv i tanke og handling samt have en bred erfaring.

Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed. Samtidig er du i stand til at opnå brugbare og velfunderede resultater.

Du er en kompetent og respekteret medarbejder, der har mod på at gå i spidsen for opretholdelsen af korpsånden, som en del af sergentgruppen ved Søværnets enheder.

Hvis du ikke allerede har en bestået en afprøvning til sergent i Søværnet, vil din ansættelse være afhængig af en egnethedsvurdering til sergent ved Forsvarets Rekruttering.

Nedenstående krav skal være opfyldt før en afprøvning:
• Min. Karakter 02 i matematik, dansk og engelsk fra folkeskolens afgangsprøve eller højere.
• Egnet uden begrænsninger inklusiv blåt bevis i helbredsvurderinger.
• Gyldigt røgdykkerbevis
• Gyldigt Q i FFB
• Egnet til INTOPS
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CSG Bjarne Dunk Petersen 3E-ST-EBM, tlf. 728 55013 (EBM 3. ESK).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 31. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 45.

Stillingen er til besættelse 1. december 2021

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.10.2020

Indrykningsdato

09.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent