Kommunikationsgast om bord på inspektionsfartøjet LAUGE KOCH


Kommunikationsgast om bord på inspektionsfartøjet LAUGE KOCH

Er du selvstændig og kunne du tænke dig et udfordrende job som kommunikationsgast på inspektionsfartøjet LAUGE KOCH, hvor du i samarbejde med skibets ledelse og den resterende besætning er med til, at bidrage til opretholdelse af enhedens beredskab samt selvstændigt varetage den daglige drift af radioen. Så er du måske vores nye kommunikationsgast.
Om os
Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH er den tredje enhed i KNUD RASMUSSEN-klassen med primært operationsområde i Nordatlanten ved Grønland og Færøerne, i områder i regi af nationale og internationale opgaver. I vinterperioden vil LAUGE KOCH typisk operere i Sydvestgrønland og forskydes oftest i sommerperioden nordpå til Thuleområdet eller østkysten af Grønland. Opgaverne er varierede og omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, støtte til det grønlandske samfund herunder fiskeriinspektion og isbrydningsassistance, search and rescue, søopmåling samt støtte til forskere.

Besætningen ombord på LAUGE KOCH udgøres til enhver tid af 21 personer, hvilket betyder at samarbejdet mellem befalingsmandsgruppen og den menige del af besætningen er tæt. Dette giver et godt og behageligt arbejdsklima med en uformel tone i en flad organisation. Skibet har reelt to besætninger, som løbende gennemfører udskiftning. Planlægningen fastlægges i samarbejde med sin modpart for et år af gangen, hvilket giver det enkelte besætningsmedlem stor indflydelse på planlægning af egne sejladsperioder.
Om stillingen
Du er som den eneste kommunikationsgast om bord ansvarlig for den daglige drift af radioen. Du skal fungere som primær kryptokustode, sørge for ansvarlig opbevaring af betroet materiel, være ansvarlig for skibets publikationer, herunder rettelser, mønstringer etc. samt assistere skibets banjermester efter behov.
Derudover indgår du i landlovsvagten i havn på lige fod med det øvrige personel.

Sejladsmønsteret er som udgangspunkt to måneder ude og to måneder hjemme. Besætningen skifter dråbevis, så du vil gøre tjeneste med medarbejdere fra både 5. og 6. kapacitet på LAKO. Udskiftningsdatoerne for kommende år bliver fastlagt sidst på året, og sejlplanen udarbejdes i samarbejde med skibets anden kommunikationsgast. Det betyder, at du selv har indflydelse på sejladsmønstret, og at du ved, hvornår du skal sejle op til et helt år ud i fremtiden.

Vi lægger stor vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.
Om dig
Du er uddannet marinekonstabel kommunikation og gerne med erfaring fra tidligere tjeneste i Nordatlanten.
Det forventes at dine fagmæssige kvalifikationer er gyldige og opdaterede, samt du er uddannet røgdykker. Endeligt skal du være eller kunne godkendes til CTS.

Idet stillingen fungerer som KU-omdrejningspunkt uden en dedikeret KU-organisation påskønnes værdier som personlig fleksibilitet, professionalisme, drift orientering og positivt humør. Erfaring fra DOST/DANSARC er ligeledes værdsat idet DANSARC har stor fokus på LAUGE KOCH. Du er i stand til at arbejde selvstændig, og du har god ordenssans. Du skal være parat til at løse opgaver og problemer som den eneste person på posten. Du skal have et godt kendskab til udstyret på radioen og kunne støtte ved evt. nedbrud.

LAUGE KOCH er en lille organisation, hvor alle udfylder nøglefunktioner om bord. Det er vigtigt, at du er motiveret og i stand til at arbejde i et miljø, hvor 21 mænd og kvinder skal få hverdagen til at fungere langt væk fra familien i længere perioder. Derfor skal du have en positiv tilgang til arbejdet i Søværnet, også under de til tider ekstreme vejrforhold, som kan opleves under sejlads i Nordatlanten.

Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets banjermester SSG Carsten Lindgreen, telefon 41 30 98 98. Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM02, telefon 72 60 413.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 15. november 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.11.2020

Indrykningsdato

09.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent