Faglærer ved pædagogik og didaktik på Flyvevåbnets Sergentskole


Faglærer ved pædagogik og didaktik på Flyvevåbnets Sergentskole

Flyvevåbnets Sergentskole i Karup søger en faglærer til pædagogik og didatik teamet ved den grundlæggende sergentuddannelse.
Stillingen er værnfælles og kan søges af befalingsmand fra alle værn.
Om os
Flyvevåbnets Sergentskole er organisatorisk underlagt Forsvarsakademiet og Flyvevåbnets Officersskole på Svanemøllen, men er geografisk placeret på Flyvestation Karup. Vi er ansvarlig for gennemførelse af Flyvevåbnets grundlæggende sergentuddannelse, den nye militære akademiuddannelse, løjtnantskurser samt dele af den grundlæggende officersuddannelse.

Endvidere gennemfører skolen andre kurser for Flyvevåbnets myndigheder, blandt andet kompetenceudviklingskurser til oversergent i Flyvevåbnet.

Skolen er organiseret i en uddannelsessektion med tre teams (Pædagogik & Didaktik, Ledelse og Strategi & Føring) samt en støttesektion.

Skolens vision er at bidrage til den operative effekt i flyvevåbnet ved at udbyde Danmarks bedste og mest attraktive mellemlederuddannelser. Videre stræber vi efter, at være en moderne, effektiv og dynamisk uddannelsesinstitution med respekt for de traditioner og den kultur, der er i Flyvevåbnet. Vi lægger stor vægt på, at vi er én skole med forskellige fagspecialer, hvor samarbejde, helhedssyn og fleksibilitet er med til at sikre god trivsel og en af Forsvarets bedste arbejdspladser.
Om stillingen
Som faglærer på sergentuddannelsen kommer du til at stå i forreste række i forhold til holdningsprægning og dannelse af flyvevåbnets kommende befalingsmænd og officerer.

Du vil referere til uddannelseslederen for pædagogik- og didaktik., som består af en uddannelsesleder (seniorsergent) og tre faglærere (oversergenter).

Du skal være faglærer på den Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU). Dit primære fagområde vil være instruktøruddannelsen, men du skal være parat til, at være faglærer på uddannelsens øvrige fagområder (ledelse og føring).

Vi er et dynamisk team, der hele tiden revurderer uddannelsen i forhold til flyvevåbnets behov. Vi står selv for alt planlægning i forbindelse med gennemførelse af kurser, som spænder fra alt lige fra tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering.

Som faglærer vil du i forbindelse med kursus enten være underviser og / eller følge en gruppe som tilbagemelder.

Alt efter dine kompetencer skal du vedvirke til gennemførelse af skolens øvrige kurser som faglærer eller underviser.

Du skal deltage i oprettelse og revidering af det fjernundervisningskursus, som er en forudsætning på sergentuddannelsen. Det vil derfor være en fordel, hvis du har interesse for at tilrettelægge og praktisk gennemføre projekter indenfor dette område.

Du skal være med til at udvikle uddannelserne i takt med udviklingen i Forsvaret og Flyvevåbnet samt deltage i revidering og udvikling af uddannelsesdokumentation.

I de kursusfrie perioder er der gode muligheder for at afvikle overarbejde eller deltage i efteruddannelse. Vi er meget opmærksomme på, at et familieliv også skal kunne fungere ved siden af. Vi er derfor gode til at dække hinanden ind, såfremt man har behov for at hente børn eller andet.

Vi sætter stor pris på de personlige relationer på skolen, hvorfor der nogle gange om året gennemføres seminarer med alle ansatte. Du skal derfor forvente nogle 2-4 dages tjenesterejser indenlands.
Om dig
Du er oversergent eller egnet sergent med udviklingspotentiale. Vigtigst er at du har solid baggrund samt god erfaring med undervisning og trives med denne rolle.

Du har gerne en baggrund indenfor pædagogik og didaktik som faglærer, underviser eller instruktør. Du har i nogle år beskæftiget dig med uddannelsesområdet i Forsvaret, enten fra et
skolemiljø eller fra en af Forsvarets operative enheder.

Du har meget gerne erfaring med fjernundervisning og interesse for at udvikle dine evner indenfor undervisningsplatforme. Du skal kunne bistå i udarbejdelse og revision af uddannelsesdokumentation, hvor der er stor fokus på blended learning.

Som menneske sætter du en ære i at opretholde en høj faglighed og altid gå foran som det gode eksempel. Derudover har du evnen til at motivere de mennesker, du har omkring dig.

Som faglærer og instruktør skal du kunne vurdere og justere tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af uddannelsesforløb. Derudover skal du kunne identificere og udvikle enkeltpersoner og gruppers faglige uddannelses- og udviklingsbehov.

Vi forventer en høj grad af selvstændighed, og at du trives godt med arbejdsformen ”frihed under ansvar”. Du har gode samarbejdsevner, en positiv energi, og vil aktivt medvirke til at skabe et godt arbejdsklima i teamet og på skolen.

Har du mod og evner, vil der senere være mulighed for at kunne deltage på den militære akademiuddannelse.

Det ser gerne, at du har erfaring fra International tjeneste, men det er ikke et krav

VI er et team med stor diversitet, derfor vil vi gerne opfordre dig til at medsende en personlighedsprofil, GARUDA eller lignende.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.
  
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder for pædagogik og didaktik seniorsergent Anders K. Nielsen på telefon 40 44 94 57.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. november 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. december 2020 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

09.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent