Faglærer til team 2 i Uddannelse og Drift Elementet ved Center for Våben (VBC)2. Eskadre.


Faglærer til team 2 i Uddannelse og Drift Elementet ved Center for Våben (VBC)

Kan du arbejde selvstændigt? Besidder du gode samarbejdsevner? Er du idérig, og går du gerne forrest når opgaverne skal løses? Er motivationen, samt dit engagement i højsædet? Kan du lide at arbejde, i et hektisk miljø? Kan du svare JA til ovenstående, så har vi en stilling til dig som faglærer i team 2 ved 2. Eskadre, Center for Våben.
Om os
Med indførelsen af det nye operative træningsregime er Søværnets Centre blevet forudsætningsskabende for såvel uddannelse som operativ træning af søværnets enheder. Det fordrer ikke bare erfarent personel med de rigtige kvalifikationer og de rigtige (anerkendte) tjenesteforløb, men også en fleksibel og service-minded tilgang, så uddannelse og træning kan gennemføres på kundernes (skibenes) præmisser.

Søværnets Center for Våben (VBC) er forankret i 2. Eskadre, men beliggende i de mest naturskønne omgivelser på Sjællands Odde. Vi er en velfungerende arbejdsplads med p.t. 51 glade, selvkørende og dygtige medarbejdere. Vi gennemfører uddannelse inden for artilleri- og missilsystemer og støtter enhederne med tekniske Sea Riders i forbindelse med den operative opkøring (internal Battle). Vi opererer luftmålsdroner, styrer overfladedroner, kontrollerer undervandsdroner og udlægger/slæber skivemateriel med henblik på at lægge pres på enhedernes ”External Battle”.

Vi stræber efter, at alle skal være stolte af og trygge ved at være ansat på VBC – hver dag. Vi trives med en meget uformel omgangstone, og vi går op i at være professionelle og at gøre de rigtige ting rigtigt, første gang.
Vi tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø med frihed under ansvar og stor berøringsflade med andre myndigheder – både nationalt og internationalt.

Uddannelsessektionen (U-SEK) består af to elementer, Uddannelse Planlægnings Elementet (UPE) samt Uddannelses Drift Elementet (UDE).

UDE består af 2 teams. De 2 teams gennemfører uddannelse i alle søværnets våbensystemer på søværnets enheder, det drejer sig om pjecer, missilsystemer og ildledelsesradarer. Der ydes også støtte til træning til søs som en del af Safety And Readiness Check (SARC) opkøringen ved mentorering af personellet i alle de våbenbærende enheder.
Endvidere foretager vi teknisk sagsbehandling i samarbejde med Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse og Søværns Komandoen, samt udfærdiger og vedligeholder betjeningsreglementer samt øvrige våbenpublikationer.

U-SEK er en arbejdsplads med gode kollegaer, fremragende omgangstone og høj grad af selvstændighed. Vi sætter stor pris på vores job og er løbende under uddannelse for at udvikle vores kompetencer indenfor vores ansvarsområde. Det er mulighed for også at have hjemmearbejdsdage ved en udleverede FAP.
Om stillingen
Stillingen som faglærer i team 2 i Uddannelse og Drift Elementet ved 2. Eskadre, Center for Våben, er en stilling, hvor opgaverne løses med fokus på kvaliteten i opgaveløsningen.

Hovedområdet i stillingen bliver faglærer der foretager planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af den våbenfaglige uddannelse i våbenteknik og operatørhåndtering.
Foretager våbenfaglig sagsbehandling iht. matrix liste
Yder faglig rådgivning vedr. våbensystemer samt personel og enhedsuddannelse indenfor våbenområdet.
Bidrager ved udarbejdelse af forslag til sikkerhedsbestemmelser, lære og håndbøger samt betjeningsforskrifter m.v. på våbensystemer.
Deltager som støtte ved MAREVAL.
Planlægger og udfører operativ støtte til SVN enheder som en del af SARC opkøring og vedligeholdelse.
SAP/DEMARS bør ikke være ukendt for dig. Dog er dette ikke et krav til stillingen.

Stillingen er en SSG stilling, men egnede OS kan også bruges, men her vil der blive udfærdiget en individuel udviklingskontrakt, i forholdt til OS kompetencer, hvor OS bliver klædt på til at løse opgaver på SSG niveau. Efter opfyldt udviklingskontrakt vil en udnævnelse til SSG kunne finde sted.
Der vil naturligvis være mulighed for løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Din daglige leder bliver leder af team 2,SSG Peter Pedersen og din daglige chef vil blive fungerende Chef for Uddannelsessektionen, CSG Steen Flemming Petersen.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er udadvendt og trives godt i et fleksibelt arbejdsmiljø. Du skal være parat til hurtigt at kunne skifte fokus, da vores hverdag er koblet op på de operative enheder, hvilket kan ændre de planer, der er lagt. Hverdagen kan til tider være lidt hektisk.
Du opfatter nye udfordringer som noget positivt, og besidder generelt en positiv tilgang til dit arbejde. Du har et veludviklet helhedssyn, som med lethed sætter dig i stand til at gennemskue opgavernes sammenhæng og din rolle i opgaveløsningen.
Du skal fremstå som en sikker og fagligt dygtig faglærer. Du skal tillige kunne bestå søværnets træning tilstands prøve samt leve op til forsvarets fysiske basiskrav.

Du skal i perioder være indstillet på en del rejse- og sejldage (30-60 dage/år), samt lange arbejdsdage ifm. kursusvirksomhed.


Kvalifikationer
Du skal være:
• EK/AT/ET GRUNDUDDANNET
• SIKKERHEDSGODKENDT TIL HEM
• FUNKTIONSUDDANNELSE VÅBENTEKNIK
• VUT 2/ML ELLER TILSVARENDE MAU
• WORK ZONE
• BEHERSKE ENGELSK I SKRIFT OG TALE SPL 3322

Dine kvalifikationer kan være:

• VÅBENTEKNISK UDDANNELSE INDEN FOR PJECER, MISSILSYSTEMER OG ILDLEDELSESRADARER
• SVN BASISUDDANNELSE
• KØREKORT B. ALMINDELIG BIL (U/3500 KG)
• PRAKTISK ERFARING FRA SEJLENDE TJENESTE VED SVN ENHEDERHvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CSG Steen Flemming Petersen, 2E-VBC-LDUD, telefon 21 48 26 85.

Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 30. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 45.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021, men vi venter også gerne på den rette.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Odsheered, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.10.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent