Overassistent ved InterForce Skrydstrup


Overassistent på deltid ved Interforce

Har du lyst til at være en del af samarbejdet mellem forsvaret og den private og offentlige sektor og dermed styrke reservestyrkens vilkår i Danmark?
Hvis ja, så er deltidsjobbet ved InterForce, Region Syd på Flyvestation Skrydstrup, helt sikkert noget for dig
Om os
InterForce i Region syd, er en del af den landsdækkende InterForce-organisation, som hører under Forsvarskommandoen. InterForce har siden 1999 arbejdet for at optimere forholdene for medarbejdere i den private og offentlige sektor, der ved siden af deres civile job har en tilknytning til Forsvaret eller Hjemmeværnet. Godt 1900 civile virksomheder på landsplan er medlemmer, og viser derved deres støtte til sagen.

InterForce består af seks regioner samt InterForce Grønland, som hver har tilknyttet et ambassadørkorps af reserveofficerer, som foretager virksomhedsbesøg med henblik på rekruttering og fastholdelse af støttevirksomheder. Du vil i det dagligt komme til at arbejde tæt sammen med de andre regioner via blandt andet videolink(Microsoft teams).
Om stillingen
Stillingen er på 20 timer om ugen, og du vil være ansvarlig for de administrative opgaver ved InterForce, Region Syd, som blandt andet er:

- Bemanding af InterForce-telefon 4 timer dagligt.
- Opdatering af CRM database.
- Administration af budget.
- Være administrativt kontaktpunkt for støttevirksomheder ved InterForce, Region Syd.
- Opdatering af hjemmeside for på www.interforce.dk.
- Støtte regionens ambassadørkorps med forefaldende administrative opgaver.
- Støtte med planlægning og gennemførelse af arrangementer.

Derudover vil du skulle stå for:
- Indkommandering, arbejdstidsregistrering og rejseregistrering for ambassadørkorpset.
Om dig
Vi ser gerne at du har en kontoruddannelse, eller anden relevant uddannelse og gerne erfaring med ovenstående arbejdsopgaver. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, er målrettet og fleksibel i forhold til de daglige arbejdsopgaver.

Du skal besidde evnen til at tænke analytisk, og har erfaring i anvendelse af grundlæggende IT-systemer. Det er en fordel, hvis du har kendskab til DeMars, da en stor del af arbejdet foregår i dette program. Oplæring finder sted i form af sidemandsoplæring og relevante kurser.

Det er ligeledes en fordel, hvis du har kendskab til både Forsvaret og Hjemmeværnet.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 13.662,75 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG SØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Søren Pedersen ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon 72848222. Eller AFDLD Kim Callaghan Olsen ved Interforce telefon 41323104

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter fristens udløb. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe dem til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent