Forbindelsesofficer til United States Special Operations Command


Forbindelsesofficer til United States Special Operations Command

Vil du medvirke til at påvirke specialoperationer på højeste niveau med global rækkevidde og er du klar til udfordringer i et internationalt miljø? Har du indsigt i specialoperationer, både hvad angår styrkeproduktion og styrkeindsættelse, og har du indsigt i de globale sikkerhedspolitiske udfordringer? Har du erfaring med planlægning af Forsvarets operative opgaveløsning, og er du god til at skabe tillidsfulde relationer og vedligeholde personlige netværk? Så er jobbet som forbindelsesofficer ved U.S. Special Operations Command måske noget for dig.
Om os
Stillingen er forankret ved J5 Syd i Operationsstaben i Forsvarskommandoen med reference til Specialoperationskommandoen. Operationsstaben varetager Forsvarets planlægning og indsættelse af Forsvarets kapaciteter i nationale og internationale operationer, stabiliserings- og våbenkontrolopgaver samt støtte til politiet. Specialoperationskommandoen varetager styrkeproduktion og bidrager til styrkeindsættelser af danske specialoperationsstyrker under Operationsstaben i Forsvarskommandoen.
Om stillingen
United States Special Operations Command (USSOCOM) er en firestjernet kommando med både styrkeproduktions- og styrkeindsættelsesansvar for amerikanske specialoperationsstyrker. Kommandoen koordinerer endvidere den amerikanske globale indsats mod terror samt bekæmpelse af masseødelæggelsesvåben. USSOCOM samarbejder med de amerikanske geografiske kommandoer, der hver har underlagt en Theater Special Operations Command. USSOCOM samlede bemanding er på ca. 70.000 medarbejdere, og operationstempoet er til stadighed højt, spændende fra træning med partnerlandes enheder til gennemførelse af meget sensitive operationer med reference direkte til det højeste kommandoniveau.

Som forbindelsesofficer ved USSOCCOM spænder du over to funktioner. Du er forbindelsesofficer og dermed det direkte forbindelsesled til Operationsstaben og Specialoperationskommandoen i Forsvarskommandoen. Samtidig er du stabsofficer og direkte integreret i USSOCOM J3-International, hvor stillingen benævnes ”udvekslingsofficer”. J3-International er en division i J3-Operationer, og du vil indgå i Operations- og Planlægningssektionen.

Du kommer til at arbejde i et centralt knudepunkt i det globale netværk af specialoperationsstyrker. Der indgår for tiden et antal partnernationer i J3-International. Chefen og vicechefen er amerikanske, mens næstkommanderende og sektionscheferne for operationer, planlægning samt interoperabilitet p.t. er fra partnerlande.

Miljøet er udpræget multinationalt og sektionen er et væsentligt element i udmøntningen af amerikansk sikkerheds- og forsvarspolitik, hvor samarbejde med allierede og partnerlande vægtes højt. J3-International forbereder bl.a. den to-årlige International SOF Conference, hvor der bl.a. gennemføres mellemfaldende aktiviteter for informationsdeling til støtte for partnerlandenes planlægningsprocesser inden for styrkeudvikling, styrkeproduktion og indsættelser. J3-International er løbende i forbindelse med de forskellige elementer og niveauer ved og under US Special Operations Command, herunder forbindelsesofficerer og Joint Special Operations University.

Internt i hovedkvarteret koordineres der bl.a. med J2-Intelligence, J5-Planning, Acquisition, Technology and Logistics Directorate samt de øvrige divisioner i J3. Du repræsenterer J3-International i samarbejdet, og du repræsenterer Forsvarskommandoen, når officielle danske perspektiver og forhold indgår. Du får et tæt samarbejde med det danske forbindelseselement ved US Central Command, der er placeret på samme base. Nationalt medvirker du til at forberede Forsvarskommandoen og Specialoperationskommandoen forud for deltagelse i møder og drøftelser med USA og samarbejdspartnere. Slutteligt indgår du i Operationsstabens netværk af forbindelsesofficer, der ligeledes omfatter forbindelsesofficerer i Frankrig og Storbritannien.
Om dig
Du er udnævnt oberstløjtnant eller kommandørkaptajn eller klar til udnævnelse. Du har erfaring fra flere funktioner i den militære struktur og gerne erfaring fra højere stabe, hvor du har fået erfaring med indsættelse af styrker og international samarbejde.

Du har gerne erfaring med specialoperationer og internationale missioner, og det er en fordel, hvis du har gjort tjeneste i et internationalt militært hovedkvarter.

Du er indstillet på at yde en indsats for at skabe et konstruktivt samarbejde med relationerne i USSOCOM, Forsvarskommandoen samt øvrige samarbejdspartnere. Du trives i et dynamisk miljø og ved, at arbejdsopgaver til tider kan falde uden for normal arbejdstid. Du kan lide at rejse og befinder dig godt i et internationalt miljø, hvor du skal kunne tage ansvar og yde rettidig støtte til Operationsstabens og Specialoperationskommandoens opgaveløsning. Du er analytisk stærk og har gode kommunikative evner. Du danner dig hurtigt et overblik og formår at identificere de afgørende elementer i en sag, herunder de væsentlige informationer for Forsvaret.

Du har en høj grad af integritet, besidder gennemslagskraft og er i stand til effektivt at prioritere og handle selvstændigt. Du kommunikerer klart, præcist og ubesværet i tale og på skrift, såvel på engelsk som på dansk.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling
og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for
Forsvarsministeriets myndighedsområde.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i
staten. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i
lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at
du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal endvidere bestå en sprogtest ved Forsvarsakademiet.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, har en designeringsfunktion i Special Operations Component Command i rammen af Very High Readiness Joint Task Force i 2021 eller er optaget på videregående uddannelser, der i perioder kræver tilstedeværelse i Danmark, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er placeret i Tampa, Florida, USA og besættes for en periode på tre år med mulighed for forlængelse til fire år. Du kan forvente en del rejseaktivitet internationalt i forbindelse med stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte Chefen for J5 Syd i Planlægningsafdelingen ved Operationsstaben Kommandørkaptajn Bo Overgaard på tlf. 72840501eller e-mail: fko-o-chj5s@mil.dk eller vicechefen ved Specialoperationskommandoen på tlf. 41850527 eller e-mail: fko-s-vch@mil.dk. Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår kan rettes til HR-Konsulent Mette Wassmann på tlf. 3266 5111,

Ansøgningsfristen er den 8. november 2020. Vi forventer at holde samtaler i uge 47-48.

Stillingen er i udgangspunktet til besættelse 1. august 2021.

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ”Send ansøgning” nederst. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe dem til en evt. samtale.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

08.11.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent