Næstkommanderende til Spejderdelingen ved XIII Lette Infanteribataljon


Næstkommanderende til Spejderdelingen ved XIII Lette Infanteribataljon

Vil du være med til at genopbygge XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment?

Er du en rollemodel med et godt overblik og har du de militære færdigheder i orden?

Ser du muligheder frem for begrænsninger, er du fysisk robust og går du foran som det gode eksempel?
Om os
Spejderdelingen ved XIII Lette Infanteribataljon vil komme til at bestå af en delingsfører, en næstkommanderende, tre gruppeførere samt et antal konstabler - den endelige organisation ikke er helt på plads.

Spejderdelingen er operativt direkte underlagt bataljonen, og løser specialiserede opgaver under vanskelige forhold.

Spejderdelingen vil ofte operere bag fjendens linjer både med køretøjer men oftest til fods. Derfor er tjenesten i spejderdelingen kun for dig, der vil det ekstra.

I dagligdagen vil delingen være underlagt 2 Lette infanterikompagni og derfor referere direkte til kompagnichefen i 2 Lette infanterikompagni.
Om stillingen
Vi søger en næstkommanderende der, sammen med delingsføreren, kan være med til at udvikle Spejderdelingen i XIII.

Efter gennemført OPKGF- samt OPKDF-kursus skal du, sammen med delingsføreren, planlægge og gennemføre uddannelsen af Spejderdelingen.
Herunder være med til at planlægge og gennemføre XIII bataljons egen patruljeuddannelse, for særligt udvalgt personel.

Du skal derfor være med til at planlægge og gennemføre uddannelsen for personellet samtidig med at du skal uddanne dig selv. Dette gælder både funktions- samt enhedsuddannelse.

Du skal kunne bistå delingsføreren operativt, både med planlægning samt føring, og du skal kunne overtage delingen ved delingsførerens forfald.

Du vil også blive ansvarlig for logistikken i delingen, herunder delingens materiel og køretøjer. Dette gælder både i garnison men også når delingen er indsat.

Du vil være rollemodel for kompagniets befalingsmænd og være med til at skabe holdninger, korpsånd, moral og disciplin i delingen.
Herunder specielt støtte og vejlede de tre gruppeførere i Spejderdelingen - derfor skal du altid gå forrest og vise vejen.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent med gode soldatermæssige færdigheder, herunder feltmæssige og operative evner.

Du er i fysisk god form, brænder for infanteriet samt ved hvad der kræves for at kunne løse opgaver i felten.

Du har erfaring fra opklaringen alternativt infanteriet, gerne som gruppefører i en stående reaktionsstyrke enhed.

Det er ønskeligt at du har følgende kvalifikationer: FAGLÆ UDD, FAGLÆ/INF, FAGLÆ MOUT og SKYLD-II.

Du har måske gennemført Patruljekursus, Enkeltkæmperkursus eller har anden relevant erfaring med patruljetjeneste.

Derudover skal du have en positiv tilgang til dagligdagen, krydret med god pionerånd.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på en gang.

Inden en eventuel ansættelse i Spejderdelingen, skal du igennem en evalueringsuge sammen med de andre egnede ansøgere. Evalueringsugen planlægges på at blive gennemført i uge 44 i Haderslev.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kompagnichef kaptajn Claus Nørregård telefon 4138 5106, eller hos næstkommanderende premierløjtnant Casper Hansen 4138 5125.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2020, samtaler samt afprøvning forventes afholdt i uge 44.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.10.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent