Seniorsergent og sagsbehandler ved S7 Værnsfælles CBRN


Seniorsergent og sagsbehandler ved S7 Værnsfælles CBRN

Brænder du for uddannelse, uddannelsesplanlægning og undervisning og vil du gerne være med til at udvikle og drive den Værnsfælles CBRN-tjeneste?
Finder du dig godt tilpas i et dynamisk miljø, med en uformel omgangstone blandt dedikerede medarbejdere?
Er du god til at samarbejde men kan samtidig arbejde selvstændigt.
Har du lyst til at uddanne andre inden for dit fagområde og mod på at deltage i nationale og internationale mødefora?
Så er du lige den vi har brug for til stillingen som sagsbehandler og udvikler ved S7 Værnsfælles CBRN
Om os
S7 Værnsfælles CBRN er Hærens kompetencecenter indenfor CBRN området. Vi bidrager til udvikling af Forsvarets CBRN-doktrin, organisation, materieludvikling, samt uddannelsesgrundlag indenfor CBRN området. Vi gennemfører centraliserede uddannelser/kurser inden for det kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) forsvar, herunder også træning med skarpe kampstoffer (Live Agents)
S7 Værnsfælles CBRN er underlagt 3 CBRN & konstruktionsbataljon ved Ingeniørregimentet og består af 10 medarbejdere fordelt inden for CBRN-tjenestens 5 søjler:
- Detection, Indication, Monitoring (DIM)
- Physical Protection (PP)
- Hazard Management (HM)
- Knowledge Management (KM)
- Medical Countermeasures and Support (MedCM)
Sektionens medarbejdere er alle – eller på vej til at blive - dedikerede CBRN-specialister inden for CBRN-tjenesten og betragtes som Forsvarets eksperter inden for CBRN.
Vi er en moderne fremtidsorienteret arbejdsplads kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag. Vores fokus er et højt fagligt niveau, god trivsel internt i sektionen og et godt forhold til eksterne samarbejdspartnere. S7 Værnsfælles CBRN er også kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet og et tæt samarbejde på tværs af opgaverne.
I perioder vil arbejdspresset være højt, mens der i andre perioder er gode muligheder for personlig fordybelse, kompetenceudvikling og videreuddannelse i form af nationale og internationale kurser og uddannelser.
Om stillingen
Du vil ud fra dine kvalifikationer og ønsker blive ansvarlig for planlægning, koordinering samt evaluering af et flere af S7 Værnfælles CBRN kurser. Du vil skulle bidrage til udviklingen af uddannelsesområdet indenfor værnsfælles CBRN-forsvar, samt sektionens kursusvirksomhed generelt.

Dit fagområde vil være Physical Protection, hvor du sammen med sektionens anden sagsbehandler indenfor området vil skulle levere sektions bidrag i forbindelse med indkøb af materiel, herunder udarbejdelse af brugerspecifikationer samt efterfølgende afprøvning af materiellet. Du vil være vores specialist på CBRN-dragter, -masker og andet beskyttelsesudstyr ligesom kollektiv beskyttelse (COLPRO) også er en del af dit sagsområde.
Du vil i samarbejde med Forsvarskommandoens Udviklings- og Planlægningsstab skulle deltage i NATO panelmøder, samt internationale materielsymposier, hvor vi sammen med Forsvarets Materiel- og indkøbsstyrelse gennemfører markedsundersøgelser.
Om dig
Vi ser gerne, at du er seniorsergent, men er du oversergent med den rette profil, kan du komme i betragtning til stillingen. I så fald vil vi lave en uddannelsesaftale med dig.
I den sammenhæng vil det være en fordel hvis du er i gang med eller planlægger at starte på den militære akademiuddannelse, hvor primært taktik modul 1 og 2 er relevante.
For at kunne virke i stillingen skal du have gennemført Føringsuddannelse II for mellemledere ved Ingeniørregimentet (IGR 204), hvis du ikke har kurset vil det blive en del af din udviklingskontrakt.
Du er en dygtig og motiverende underviser, du er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk, og du kan opstille klare budskaber.
Du er bredt uddannet indenfor CBRN-området, men dette er ikke afgørende, bare du er motiveret til at deltage i de relevante kurser.
Du skal være klar til at arbejde i en stab med mange arbejdsopgaver, som vil kræve at du har en høj grad af ansvarsfølelse og helhedsforståelse. Du skal også kunne opbygge og vedligeholde et tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere indenfor det værnsfælles CBRN område i den øvrige del af Forsvaret, herunder også Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den tid til enhver gældende LC/CO 10 fællesoverenskomst og organisation aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt med henblik på gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved forhandling om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenested er Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at tage kontakte S7 VF CBRN/3. CBRN & KONSTBTN: Major Michael Aakjær på telefon 72 82 53 31, tjenestemobil 41 32 04 54 eller på mail: IGR-3B-S70A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelses vilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriet Personalestyrelse på telefon 32 66 50 53 eller på mail FPS-BA-BS247@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist 8. november 2020. Ansættelsessamtaler gennemføres forventelig i uge 46

Stillingen besættes snarest eller 1. januar 2021

Ansøgningen sendes via Linket i annoncen.

Du opfordres til at fremsende de 2 senest FOKUS og referencer, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

08.11.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent