Faglærer på radarområdet ved Air Control Wing uddannelsessektion


Faglærer på radarområdet ved Air Control Wing uddannelsessektion

Har du lyst til et job i spændende og dynamiske omgivelser, hvor uddannelse og udvikling er omdrejningspunktet, så er jobbet som instruktør på radar-området lige noget for dig.
Som instruktør i Teknisk Træning vil du sammen med kollegaer og samarbejdspartnere være med til at uddanne og udvikle fremtidens teknikere i Air Control Wing.
Om os
Air Control Wing uddannelsessektion, Teknisk Træning, planlægger og afvikler kurser for wingens teknikere indenfor for specialeområderne: kommunikations-, data-, ground support equipment- og radartekniker. Vi beskæftiger os primært med styrkeproduktion og efteruddannelse af de faglærte soldater, som drifter og vedligeholder det tekniske udstyr i Air Control Wing. Samtidig bidrager vi også til at skabe større systemforståelse blandt brugere og operatører.

Vi er et element på 5 medarbejdere med stort fokus på løbende udvikling og tilpasning af vores produkter, herunder også den pædagogiske udvikling af vores instruktører. Udover traditionel undervisning arbejder vi aktivt med at indføre metoder som mentorordning og elektronisk undervisning til at skabe læring og formidling.

I Teknisk Træning har vi en uformel tone, hvor vi lægger stor vægt på rummelighed og gode relationer – internt i elementet såvel som til vores kunder.
Om stillingen
Som instruktør og faglærer inden for radarområdet vil din kerneopgave være at tilsikre, at Teknisk Træning til stadighed kan udbyde relevant undervisning for wingens radarteknikere. Teknisk Træning råder over to ledige radarfaglærerstillinger, som i fællesskab afvikler sektionens radarkurser og hvor du vil komme til at varetage den ene stilling.

Du vil komme til at virke som kursusleder, instruktør samt arbejde med udvikling af nye kurser samt efteruddannelse.
Som instruktør vil du undervise på et eller flere kurser, afhængig af de erfaringer du bringer med dig. På længere sigt forventes det, at du vil overtage det meste af instruktørvirket på radarområdet.

Som kursusleder er du ansvarlig for planlægning, koordinering samt facilitering af kurser. Herunder vil du varetage praktiske forhold ved kursus, forestå koordination med eksterne instruktører, opdatere uddannelsesdokumentation samt foretage evaluering og opfølgning på kursusvirksomhed.

Du vil ligeledes komme til at arbejde med udvikling af nyt uddannelsesmateriale samt kurser på de områder, som endnu ikke er dækket ind. Det drejer sig eksempelvis om grundlæggende radarkendskab, electronic warfare samt radarkursus for de operative medarbejdere.

Air Control Wing er i en rivende udvikling, og det forventes at dette kan have stor fokus.
Du vil få en stor grad af frihed under ansvar, med plads til initiativ og nytænkning.
Om dig
Du er oversergent, og har en faglig uddannelse som elektronikfagtekniker eller tilsvarende.
Alternativt er du erfaren sergent som kan ansættes på en udviklingskontrakt med henblik på senere udnævnelse i stillingen.

Teknisk Træning varetager uddannelser som omfatter brug og vedligeholdelse af komplekse systemer, hvor det vil blive vægtet højt at du har Air Control Wing baggrund og kan bringe din viden, færdigheder og kompetencer om Air Control Wings systemer i spil.
Dette er ikke et ufravigeligt krav, så hvis du har opnået viden og færdigheder fra andre værn, som eksempelvis sensortekniker i Søværnet, vil det ligeledes kunne tages i betragtning samt være udslagsgivende for at komme i betragtning til stillingen.

Instruktørerfaring og formidlingsevner på skrift og i tale vil ligeledes blive vægtet højt.
Som menneske forventes det, at du har en åben, rummelig og ærlig tilgang til dig selv og verden. Du er villig til at udvikle dig i takt med de behov der opstår, være konstruktiv og er parat til at arbejde selvstændigt, ansvarsbevidst og opsøgende.

Gensidig loyalitet er en naturlig del af at arbejde i Teknisk Træning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Air Control Wing - Teknisk Træning, premierløjtnant Asger Thy Sørensen på mail ACW-SET-001@MIL.DK eller telefon 72 84 51 50 eller 27 50 32 69.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2020. Samtaler afholdes i uge 44 med henblik på ansættelse 1. december 2020 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent