Elektriker til sejlads med Patruljefartøjet NYMFEN-B, DIV 31, Besætning 5


Elektriker til sejlads med Patruljefartøjet NYMFEN-B, DIV 31, Besætning 5, 3. Eskadre.

Har du svendebrev som elektriker. Og har du lyst til at blive en del af et teknisk team og arbejde sammen med gode kolleger, i operativt miljø, hvor du bliver fagligt udfordret og hvor der er plads til at få udbygget de tekniske kompetencer?

Så er det måske lige dig vi har brug for i 5. Besætning
Om os
DIANA-klassen udgør søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, under Søværnskommandoens Operationscenter. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

Besætningen består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje inden for farvandsovervågning. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredning, forureningsbekæmpelse, assistance til politi og SKAT samt øvrige opgaver og øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.
Om stillingen
Patruljefartøjet NYMFEN-B søger en selvstændig og erfaren maskinoverkonstabel (ELEKTRIKER) med høj faglighed. Du vil indgå i skibets tekniksektion, der består af 3 konstabler og 1 seniorsergent.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af betjening af skibets maskinovervågningsanlæg, vedligeholdelse og fejlfinding af det tekniske udstyr og vagt på broen under patrulje. Du vil indgå i et tæt team, hvor du bliver sparringspartner for skibets teknikbefalingsmand. Du indgår desuden i skibets havariorganisation. Så alt i alt kan vi tilbyde et alsidigt job i en lille enhed med et uformelt miljø, hvor du har mulighed for stor selvstændighed i opgaveløsningen, samt stabil og planlagt tjeneste med god mulighed for frihedsafvikling.

Patruljefartøjet NYMFEN er en lille enhed med mange opgaver. Vi har derfor et afslappet forhold til faggrænser, og du vil blive stillet overfor opgaver af meget varierende karakter. Derfor er dine personlige egenskaber vigtigere end dit speciale. Ansøgere med andre specialer vil også komme i betragtning.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du arbejder selvstændigt, og er selvkørende i forhold til rutinemæssige opgaver. I perioder med lavt operativt aktivitetsniveau kan du aktivere dig selv. Du ser muligheder frem for begrænsninger og kan tænke i alternative løsninger. Samarbejde med kolleger på eget niveau, men også udover eget speciale og rang, falder dig naturligt. Det sociale samvær med dine kolleger er noget du sætter højt og du bidrager selv positivt til det sociale samvær.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til NK SSG Brian Stausgaard på telefon 41 30 98 49. Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM02, telefon 72 60 41 83.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 14. november 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

14.11.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent