Afdelingschef for 2. Kapacitetsafdeling, DAR


Afdelingschef for 2. Kapacitetsafdeling, DAR

Trives du med en hverdag, hvor ikke to dage er ens, hvor du skal have mange bolde i luften, og hvor din kontaktflade er stor?
Brænder du for artilleri og luftværn, uddannelse af værnepligtige og konstabelelever til artilleriet samt tværgående hærkapaciteter?
Så er du måske den rette til stillingen som chef for 2. Kapacitetsafdeling.
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) blev genoprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR har en bred vifte af opgaver til støtte for primært Hæren, men også øvrige dele af Forsvaret og Hjemmeværnet.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) løser mange alsidige opgaver og står for uddannelsen af regimentets værnepligtige og konstabelelever samt sergenter, der efterfølgende skal gøre tjeneste i 1 Artilleriafdeling.
2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri, og endeligt er 2KAP fagansvarlig for en lang række materiel-, våben- og simulationssystemer, som anvendes bredt i artilleriet, Hæren og Forsvaret.

Herudover består regimentet af 1. Artilleriafdeling (1AA), der indgår i 1. Brigade, men opstilles og bemandes af DAR, samt 3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling, der er Hærens og regimentets eksperter inden for sikkerhed og ballistik - herunder sikker drift af forsvarets skydebaner.
Om stillingen
Som afdelingschef er du overordnet ansvarlig for afdelingens virke. Du refererer direkte til chefen for Danske Artilleriregiment og indgår i DAR chefgruppe sammen med de øvrige afdelingschefer.
Afdelingens opgaveportefølje er meget bred og varieret og spænder over tre hovedområder: uddannelse af værnepligtige og konstabelelever m.h.p. opbygning af 1AA, drift og kapacitetsudvikling samt uddannelse af faglærere til højt specialiserede operative og tekniske tværgående opgaver samt udvikling og opstilling af en luftværnskapacitet til Hæren.

Du er ansvarlig for den fortsatte udvikling og tilpasning af afdelingens opgaver i rammen af DAR. Der skal være fokus på den bedst mulige udnyttelse af regimentets værnepligtige, konstabelelever og unge sergenter, således at regimentet som Hærens Center of Excellence inden for ildstøtte og luftværn kan udvikles og vokse som besluttet i det gældende forsvarsforlig. Du skal videre have fokus på at tilpasse de tværgående hærkapaciteter inkl. tilhørende faglærerkurser til Hærens behov. Endeligt skal du som Hærens repræsentant i Arbejdsgruppe Luftværn bidrage til, at Hæren får genetableret en luftværnskapacitet. Herunder er du ansvarlig for, i samarbejde med 1AA, at udvikle den doktrinære anvendelse af luftværn til anvendelse i rammen af 1. Brigade.

Du er ligeledes ansvarlig for – sammen med de øvrige afdelingschefer ved DAR - at bidrage til den fortsatte udvikling af artilleriet som tjenestegren og som Hærens Center of Excellence inden for ildstøtte og luftværn, herunder fastholdelse og udvikling af tjenestegrenens traditioner og korpsånd.
Om dig
Du har gennemført Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) samt Master i Militære Studier eller en ækvivalent udenlandsk videreuddannelse.

Det er et ubetinget krav, at du er en stærk taktisk fører, og at du forstår og kan anvende doktrin for anvendelse af artilleri og luftværn på den moderne kampplads. Der vil blive lagt vægt på, at du som chef hurtigt og sikkert kan identificere kernen i komplekse problemstillinger og demonstrere beslutsomhed og handlekraft. Desuden skal du brænde for artilleriet og kunne skabe følgeskab i dit virke som chef og endvidere være god til at kommunikere i klart sprog.

En af dine vigtigste kvalifikationer er desuden dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret som M401 (oberstløjtnant).
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige tjenestested er Oksbøl Kaserne.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde godkendelsen i hele din ansættelsesperiode.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske test i henhold til Forsvarets krav.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Regimentschef Oberst Torben Dixen Møller på tlf. 2011 7714 eller på mail dar-ch@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Marie Veedfald på tlf. 3266 5597 eller på mail fps-ba-bs111@mil.dk

Ansøgningsfristen er 25. oktober 2020.
Samtaler forventes afholdt i uge 45.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. december 2020 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent