Officer til projektstilling i Søværnskommandoen


Officer til projektstilling i Søværnskommandoen

Søværnskommandoen søger en orlogskaptajn til varetagelse af sekretærfunktion og ledelse af jubilæumsaktiviteter i forbindelse med formandsskabet i Københavnsaftalen.
Om os
Øvelser- og Beredskabselementet er en del af den nationale beredskabsafdeling i Søværnskommandoen.

Vi udvikler de overordnede rammer for overvågning og kontrol med de danske farvande og det maritime beredskab. Vores primære ansvarsområde er det maritime område, men som en del af Danmarks samlede beredskab koordinerer og planlægger vi myndighedsindsatsen bredt med andre offentlige myndigheder.

Vi er et element på fire medarbejdere; en chef og tre sagsbehandlere. Alle medarbejdere er erfarne med en høj faglighed og sætter en ære i, at levere en høj kvalitet i vores arbejde.

Derfor hjælper vi også hinanden og deler gerne vores viden på tværs. Helt konkret betyder det, at man aldrig står helt alene med en opgave eller en udfordring.

Selvom vi alle er en del væk fra kontoret, så har vi et velfungerende og socialt arbejdsmiljø, som vi værner om.
Om stillingen
Stillingen er en projektstilling i et 2 årigt projekt, løbende fra ULT 2020 til ULT 2022. Stillingen skal dække sekretær funktionen i den internationale havmiljøaftale ”Københavnsaftalen”. Dette er bl.a. at holde styr på arbejdet mellem møderne, sørge for at alle landene bliver behørigt informerede og tilsikre, at manualen for samarbejdet bliver vedligeholdt inden for rammerne af aftalen.

Danmark holder sekretærfunktionen i 2020-2022. Københavnsaftalen er tegnet i 1971, og har således 50 års jubilæum i 2021. Til denne begivenhed er knyttet en række ekstraordinære arrangementer. Det tillægges også stillingen at varetage organiseringen af disse arrangementer.

Dette indebærer bl.a. forhandling og mødeledelse med chefer for de øvrige deltagende nationers styrelser. Endvidere vil der blive lagt vægt på, at man bidrager til løsning af de fælles opgaver indenfor det nationale beredskab som elementet bliver pålagt.

Stillingen er beliggende i Karup. Der vil være en del tilstedeværelse og rejsedage, men herudover kan der aftales hjemmearbejdsdage.

Efter udløb af projektstillingen vil du, hvis aktuelt, blive placeret i en anden relevant stilling inden for Søværnskommandoen område ved Flyvestation Karup, alternativt skal du have søgt og fået en anden stilling. Søværnskommandoen ønsker at indgå en dialog omkring fremtidig tjeneste og det vil være muligt allerede ved en evt. samtale.
Om dig
Du er erfaren kaptajnløjtnant fra Søværnet, men en solid erfaring fra sejlende tjeneste i nationalt regi. Det vil være en fordel hvis du har erfaring som sagsbehandler på NIV II/III.

Vi lægger frem for alt vægt på gode analytiske evner samt evnen til at samarbejde, og forventer, at du er fleksibel, selvstændig, innovativ og forstår at drage nytte af den foreliggende ressource. Du er god til at planlægge og arbejde systematisk med større opgaver. Endelig er gode evner til at kommunikere på dansk og engelsk i både skrift og tale et krav.

Det er en fordel, hvis du har et godt kendskab til havmiljø, herunder Københavnsaftalen, da sekretæren forventes at kunne give fagligt input.

Du er kreativ, løsningsorienteret og har en god situationsfornemmelse, så du har flair for, hvornår du selv kan være kreativ og hvornår formelle forretningsgange skal følges.

Du arbejder selvstændigt, er ansvars- og kvalitetsbevidst og struktureret. Du er ikke bange for selv at flage op, når du oplever udfordringer i opgaveløsningen. Derudover er du vant til professionelt at modtage og give konkret og konstruktiv feedback.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Michael Tolstrup på telefon 72 81 20 53.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2020.

Ansættelsesdato 1. december 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.10.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent