Rådighedsstilling – Oversergent af reserven til Air Transport Wing Aalborg


Rådighedsstilling – Oversergent af reserven til Air Transport Wing Aalborg

Ønsker du at bevare din kontakt til Forsvaret og samtidigt blive udfordret som underviser, så er stillingen som instruktør i Air Transport Wing Aalborgs reserve måske noget for dig?

Har du viljen, lysten og evnen til at uddanne vores piloter, officerer, sergenter og specialister i grundlæggende militære færdigheder?
Om os
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

ATW Wing Reserve (WRES) er vores fleksible enhed for personel af reserven. Den primære opgave for WRES er at planlægge og gennemføre Grundlæggende Militære Kurser (GMK) og Udvidet Militære Kurser (UMK) for ATW personel. Uddannelsen planlægges i forhold til de aktiviteter og missioner, som ATW deltager i, og udgør derfor samtidig ATW Missionsforberedende Uddannelse. Et uddannelsesbehov, som samlet set er meget varieret og åbner mulighed for at udfordre og kombinere dine militære og civile kompetencer.
Om stillingen
Du bliver en del af et velfungerende team, der består af ca. 50 medarbejdere, hvor du
bl.a. i forbindelse med ATW gennemførelse af GMK og UMK, øvelser og forskellige arrangementer, har til opgave at fungere som instruktør eller hjælper afhængig af dine kompetencer.

Som kompetent og energisk medarbejder i ATW WRES skal du bidrage med et højt fagligt niveau inden for dit felt og kunne ’brænde igennem’ og holde et højt energiniveau i både planlægningen og udførelsen af dit virke.

Dine kollegaer kommer ikke kun fra Flyvevåbnet, men også fra Forsvarets øvrige værn.
Med både militær og civil viden og kunnen kræver arbejdet i WRES et stort engagement og en betydelig arbejdsindsats ved siden af civilt virke. Derfor får du nogle energiske og erfarne kolleger som også brænder for Forsvaret og opgaven, og som sætter en ære i høj faglighed og veludført formidling.

Du kan forvente et aktivitetsniveau svarende til ca. 14 dage om året, fordelt på både hverdage og weekender.

Såfremt du som minimum deltager i ca. 14 dage om året, vil du som ansat i WRES ligeledes kunne få mulighed for at støtte i gennemførelsen af andre aktiviteter i ATW, såvel som inden for hele Forsvarets øvrige område.

Vi tilbyder således et spændende og alsidigt job med faglige og personlige udfordringer, og hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.
Om dig
Du er oversergent og har baggrund fra en uddannende enhed i Forsvaret.

Du er struktureret, fleksibel og har balance i forhold til dit civile liv og erhverv, så du kan løfte dine opgaver i WRES. Du har kompetencer inden for mindst et af følgende fag: Skydning, skyttetjeneste eller sanitetstjeneste. Du har sandsynligvis også kompetencer inden for et eller flere af følgende andre fag: Sikkerhedstjeneste, signaltjeneste, brand og redning, CBRN, magtanvendelse og PAR (Post Attack Reconnaissance).

Du er en dygtig formidler, pædagogisk anlagt og udviser empati. Du har desuden et fornuftigt kendskab til IT og kan benytte Microsoft Office-pakken. Dertil har du lyst og vilje til at gøre en forskel og hele tiden at blive bedre til at formidle på et højt fagligt niveau med indlevelse og godt humør. Du besidder gode samarbejdsevner og har en professionel tilgang til tjenesten.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte den HR-ansvarlige ved WRES, Sylvester Gjerø på telefon 60 88 30 75 eller på sylvester.gjeroe@gmail.com.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2020, og ansættelsessamtaler gennemføres løbende.
Ansættelse i stillingen er pr. 1. december 2020 eller snarest herefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen skal vi bede dig fremsende sin ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilagene skal uploades i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent