Chef STKMP ved 1. Panseringeniørbataljon


Chef STKMP ved 1. Panseringeniørbataljon

Har du et godt overblik og kan du holde flere bolde i luften? Har du evner og modet til at være chef for en professionel enhed og evner du at hæve dets faglighed?

Vi søger til ingeniørtropperne en uddannet kaptajn med kendskab til ingeniørvåbnets organisation, doktrin og uddannelse. En kaptajn med helhedsforståelse, fleksibilitet og gode lederevner samt et godt kendskab til det kampingeniørmæssige miljø.
Om os
Stabskompagniet består af en kommandodeling, en stabsdeling, en ingeniør rekognosceringsdeling og to parkdelinger. I stabskompagniet uddanner, træner og indsætter vi soldater, der dels støtter kampingeniørerne i front, tilsikrer brigades bevægelsesfrihed bag fronten samt soldater, der kan være indsat bag fjendens linjer.
Kompagniet er kendetegnet ved et stærkt fællesskab og et godt sammenhold blandt alle personelgrupper. Den daglige tjeneste i kompagniet er præget af stor ydmyghed og stolthed over at være en del af kompagniet, grundet korpsånd, stolthed og et stærkt sammenhold på tværs af graderne.
Om stillingen
Du bliver chef i et stående kompagni med professionelle og engagerede soldater, der stiller krav til såvel dig som hinanden. Til dagligt vil du være ansvarlig for kompagniets samlede opgaveløsning og du er garant for, at dette sker inden for tildelte rammer og ressourcer. Du vil være ansvarlig for at der gennemføres en spændende og udfordrende uddannelse, der i sidste ende medfører, at dine soldater kan løse ingeniøropgaver i rammen af 1. Panseringeniørbataljon og 1. Brigade.
Du vil opleve at din dagligdag vil give dig rig mulighed for at udøve ledelse og du får tid til at udvikle og fastholde soldaterne i kompagniet gennem dit chefvirke.

Du vil få direkte ansvar for alle soldater og førere i kompagniet og bliver samtaleleder for din næstkommanderende, dine delingsførere og sektionsfører.

Du vil indgå i bataljonens chefgruppe, hvor det forventes, at du tager ansvar og bidrager aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning.

Kompagniet skal i 2021 have fokus på at hæve de ingeniørmæssige færdigheder der kræves, for at kunne støtte kampingeniørenhederne i rammen af 1. Brigade.
Der vil derfor være god mulighed for at du som chef kan lægge tyngde i udvikling af kompagniets ingeniørmæssige niveau. I den forbindelse skal du evne at sætte rammer for uddannelsen, således den passer til soldaternes niveau og det ønskede mål. Du skal favne alle fra den yngre konstabel til den ældre befalingsmand med udsendelseserfaring.
Om dig
Du er uddannet kaptajn ved ingeniørtropperne med både bataljons- og brigadekursus, og det er en fordel, hvis du har haft erfaring som delingsfører og-/ eller næstkommanderende i et ingeniørkompagni.

Du har kendskab til ingeniørtroppernes organisation, doktrin og uddannelse, samt en god helhedsforståelse.

Du skal være en udpræget fører, der evner at få soldaterne til at følge dig. Du skal være et godt eksempel for dine soldater og have gode evner til at motivere dem, også når der er udfordringer. Du skal forstå den ramme som dit kompagni indgår i, for derved at anvende ressourcerne bedst muligt.

Du skal evne at kunne håndtere et bredt spænd af kapaciteter og uddannelser, således at kompagniet er forberedt på kommende opgaver.

Du skal ligeledes kunne lide at holde rigtigt mange bolde i luften og være tryg ved en omskiftelig hverdag. Som person er du empatisk og formår at samarbejde på tværs af organisationen, både vertikalt og horisontalt. Det forventes at du har evner til at rekruttere og fastholde soldaterne ved at gøre dit kompagni til en attraktiv enhed at gøre tjeneste i.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til chefen for 1. Panseringeniørbataljonen, oberstløjtnant Brian Mathiasen tlf.: 2060 4648, eller administrationsbefalingsmand Johni Hosbond tlf.: 7282 5105.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent premierløjtnant Jesper Tang Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9149.

Ansøgningsfristen er 25. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 44. Den endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent