Struktureret foregangsmand med styr på maritim teknologi i Inspektionsskibe


Struktureret foregangsmand med styr på maritim teknologi i Inspektionsskibe

Stilling som Kapacitetsmanager for Inspektionsskibe har været varetaget midlertidig, men skal nu bemandes permanent med en erfaren og struktureret foregangsmand med godt overblik.

Ansøger skal have stor viden om inspektionsskibe og -fartøjer, kende forretningsgangene i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), samt have kompetencer inden for maritim teknologi.

Om os
FMI Maritime Division (KAMA) har hovedkontor i Ballerup og er overordnet systemsansvarlig for alle Forsvarsministeriets skibe, fartøjer og maritime materiel. Kapacitetscentermanager Inspektionsskibe (CH PIF), der organisatorisk er placeret direkte under Chefen for Platformsafdelingen, har ansvar for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af Forsvarets inspektionsskibe og inspektionsfartøjer.

I Platformsafdelingen er der 6 kapacitetscentermanager med separate ansvarsområder, der samlet løser anskaffelses-, drift- og vedligeholdelsesopgaverne for alle Forsvarsministeriets skibe og fartøjer. Ved KC Inspektionsskibe er der samtidig en teknisk officer, der medvirke ved den daglige opgaveløsning. Derudover er der to skibsinspektører, som står for den praktiske gennemførelse af vedligeholdelsen, og således bidrager til kapacitetsmanagerens opgaveløsning.

Vi er et relativt lille og stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.
Om stillingen
Opgaverne som kapacitetscentermanager for inspektionsskibe og inspektionsfartøjer er mangeartet, og favner tekniske, økonomiske, kommercielle og juridiske aspekter. Dette er ganske omfattende opgaver, og dagligdagen er derfor både varieret og travl.

Du bliver ansvarlig for den tekniske opretholdelse af inspektionsskibe og inspektionsfartøjer som operative kapaciteter i hele deres levetid. Dette skal sikre høj operative rådighedsgrad og ske på den mest omkostningseffektive måde. Ansvaret for at skibe og materiel er til stede i nødvendig og tilstrækkelig mængde med den rigtige funktionalitet og ydeevne, bliver dit.
Om dig
Det væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingen på tilfredsstillende vis er, at du er proaktiv, struktureret og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver. Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold og skabe resultater.

Derudover forventer vi, at du er god til at kommunikere og kan arbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund. Du skal også besidde en god dømmekraft i det store perspektiv og have gennemslagskraft i din kommunikation. Du skal kunne formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk, som på engelsk.

Vi forestiller os derfor, at du er tekniske søofficer (M331) med erfaring fra sejlende tjeneste, suppleret med relevant videreuddannelse på masterniveau og efterfølgende stabstjeneste. Alternativt skal du opfylde krav hertil, så du personligt kan udnævnelse til M331.

Det er væsentligt, at du har kendskab til økonomistyring, materielanskaffelse og materiel-drift, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til brug af SAP R/3.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til såvel sejlads, som udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Platformsafdelingen kommandørkaptajn Stig Kastberg på mail FMI-MA-CHP@mil.dk eller telefon 40 10 97 74

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på 7281 9144.

Ansøgningsfrist er fredag den 23. oktober 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtale straks herefter.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også skal vedhæftes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriet – Materiel- og Indkøbsstyrelse
Forsvarsministeriet – Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er Forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive.

FMI hører under Forsvarsministeriet administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Læs mere om Forsvarsministeriet – Materiel- og Indkøbsstyrelse på: www.fmi.dk

JOB I FORSVARET
Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads, der beskæftiger ca. 21.400 mænd og kvinder. Vi arbejder for en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark - og der er 5.300 af os, der gør det uden uniform.

Se mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.10.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent