Datateknisk sagsbehandler til Air Control Wings logistiske stabselement på Flyvestation Karup


Datateknisk sagsbehandler til Air Control Wings logistiske stabselement på Flyvestation Karup

Vi søger en erfaren, faglært, seniorsergent, med en stor viden indenfor myndighedens overvågningskapaciteter og en stærk profil indenfor styring og projektledelse.
.
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

Det logistiske stabselement er beliggende på Flyvestation Karup og består af et team på 5 sagsbehandlere der dækker alle Air Control Wing materielkapaciteter, samt en leder og en næstkommanderende. Elementet varetager rammesættende faktorer for enhedens samlede driftsorganisation og anvendelse af myndighedens materielkapaciteter, herunder indgåelse i projektarbejde internt samt med Flyvestation Karup og Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse vedr. nyanskaffelser og udfasning af materiel.

Stillingen som datateknisk sagsbehandler indeholder en bred opgaveportefølje og stor snitflade med eksterne samarbejdspartnere.
Om stillingen
Stillingen er en faglært stilling som teknisk sagsbehandler, hvor du som ansvarlig for dataområdet vil have et afgørende aftryk på enhedens nuværende og fremtidige evne til at løse enhedens samlede opgave omkring overvågning, kontrol og indsættelse af fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

Større igangværende projekter stiller krav om indgående kendskab til enhedens systemer og tekniske interoperabilitet. Enheden vil over en kortere årrække udskifte og opdatere væsentlige tekniske systemer.

Stillingen har mange berøringsflader internt i wingen og med eksterne samarbejdspartnere, hvilket er central for sammenhængskraften og opgaveløsningen ved Air Control Wing.

Der kan forekomme kursus- og øvelsesaktivitet i ind- og udland i optil 2-3 uger om året. Tilsvarende forventes det, at du vedligeholder din indsættelsesparathed gennem idræt og grundmilitær efteruddannelse, da udsendelse kan forekomme.
Om dig
Du er seniorsergent eller egnet oversergent.
De vigtigste egenskaber hos dig er din erfaring indenfor C2 systemer og taktiske datalinks. Dertil har du svendebrev som elektronikfagtekniker eller tilsvarende.

Du har gerne et indgående kendskab til RADNET og erfaring med projektledelse på projektlederniveau. Projektlederuddannelse vurderes positivt.

Som sagsbehandler skal du være imødekommende og god til at kommunikere med både faglærte og ufaglærte, og herigennem skabe forståelse for den retning der er blevet sat. I processen inddrager du alle relevante bidragsydere og skaber en åben dialog omkring de beslutninger, der skal træffes.

Wingens styringsværktøj på materielsiden er SAP PM, hvorfor evner her skal besiddes. Det forventes, at du, som minimum, har erfaring med SAP på værkstedslederniveau, men yderligere uddannelse og erfaring vil være en stor fordel.

Yderligere forventes det, at du har kørekort til kategori B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Elementleder for Logistic Staff, kaptajn Danny Christensen på telefon 72 84 54 20 eller på mail ACW-LSS-001@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt uge 44. Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

08.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent