Elementleder for skydefaglige uddannelser søges til ny trænings- og uddannelseseskadrille ved Operations Support Wing


Elementleder for skydefaglige uddannelser søges til ny trænings- og uddannelseseskadrille ved Operations Support Wing - Genopslag

Har du interesse og evner inden for det skydefaglige uddannelsesområde og vil du med på en spændende rejse, hvor du kan få stor indflydelse på opbygningen af vores nye eskadrille?
Så er du måske den nye elementleder med ansvar for de skydefaglige uddannelser i Training and Reserve Squadron ved Operations Support Wing.
Om os
Operations Support Wing hører hjemme på Flyvestation Karup og er en operativ enhed som gennemfører mange grund- og efteruddannelser i Flyvevåbnet.

Training and Reserve Squadron er en selvstændig trænings- og uddannelseseskadrille i Operations Support Wing. Vi er ansvarlige for gennemførsel af kurser og uddannelser inden for sanitet, skydning, skyttetjeneste (herunder bevogtnings - og føringsuddannelser), militær fysisk træning og CBRN.

Herudover gennemfører vi missionsorienterede uddannelser for alt personel på Flyvestation Karup samt funktionsuddannelse for kadetter inden indtrædelse på Flyvevåbnets Officersskole. Rådighedspersonel er en integreret kapacitet i denne opgaveløsning – og underlagt de respektive fagelementer direkte. Eskadrillen består af 13 fastansatte og 110 reservister.
Om stillingen
Du ansættes som elementleder med reference til eskadrillens næstkommanderende, som vil fungere som din daglige leder. Elementet består ud over dig af en faglig koordinator og ca. 11 instruktører som alle er ansat på en rådighedskontrakt.

Som elementleder får du ansvaret for at levere kurser i pistol og gevær jævnfør Konceptet for Indsættelsesparathed.
Derudover kan du forvente løbende at medvirke til planlægning og gennemførsel af missionsforberedende uddannelser og herved indgå i et tværfagligt samarbejde med instruktører på tværs af organisationen og fagområder. Du vil ligeledes støtte internt ved øvrige uddannelser i eskadrillen, for eksempel på bevogtningsuddannelsen, hvor skydning er et integreret fag.

Vi forestiller os en profil der kan agere som faglig sparringspartner og kontrolansvarlig for øvrige skydeuddannelser ved Operations Support Wing, eksempelvis ved Flyvevåbnets basisuddannelse, hvor din sparring og støtte er med til at sikre et højt fagligt niveau.

Stillingen indebærer således stor frihed til at sætte sit eget præg på opgaverne og den videre udvikling af det skydefaglige uddannelsesområde.

Det endelige stillingsindhold vil blive tilpasset ud fra den valgte kandidats erfaring og kompetencer - der vil i den forbindelse være mulighed for medindflydelse på indholdet.
Om dig
Stillingen er indplaceret som oversergent, men vi modtager også gerne ansøgninger fra den erfarne og dygtige sergent, som ved en gennemført strukturel uddannelse, vil kunne udnævnes i stillingen.

Vi søger en holdspiller, som prioriterer fællesskabet og helheden højt. Vi forventer, at du har en oprigtig interesse i det skydefaglige område, og at du er motiveret med at udvikle området yderligere. En udvikling, som vi forventer, vil ske i tæt dialog med elementets rådighedspersonel samt i andre relevante og tværgående samarbejder.

Derudover forventer vi, at du er omstillingsparat og har gå-på-mod til at løse opdukkende opgaver i forbindelse med missionsforberedende uddannelser.


Det vil være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet inden for det skydefaglige område i enten Forsvaret eller civilt. Vi går efter at ansætte den gode leder, samt ildsjælen som vil kunne tage elementet til næste niveau. Det faglige niveau skal vi nok skabe muligheden for at opnå.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Training and Reserve Squadron kaptajn Christoffer Hosbond på telefon 41 86 02 24 eller på mail OSW-OR-001@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 54 47 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. november 2020 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse pr. 1. Januar 2021 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

15.11.2020

Indrykningsdato

07.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent