Korporal til Jægerkorpsets CIS-sektion.


Korporal til Jægerkorpsets CIS-sektion.

Kommunikation er et vigtigt element i nutidens forsvar - og i vores samfund generelt.
Er du enig i dette og i øvrigt klar til en spændende og udfordrende hverdag, hvor opgaverne varierer meget, så er stillingen som radiooperatør i Jægerkorpsets CIS sektion måske lige jobbet for dig.
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selv-stændige myndigheder i Forsvarets specialoperationskommando.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland – i sam-arbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.
Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt
aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.

"Communication and Information" sektionen, (CIS) ved Jægerkorpset (JGK) er i konstant udvikling med henblik på bl.a. at opbygge og uddanne medarbejderne til at understøtte jægerkorpsets evne til at kommunikere med deres samarbejdspartnere.

Sektionen forestår opbygning og bemanding af JGK operationscenter (TOC), støtter de indsatte JG SQN med Oskar støtte og UAS kapacitet. - såvel i forbindelse med øvelser i ind- og udland som under internationale operationer.
Om stillingen
Som radiooperatør vil du fra starten blive sidemands oplært og du vil blive tildelt opgaver du selv skal løse.

Vi tilbyder dig et job med et stort ansvar og selvstændighed, hvor du både får god mulighed for at udvikle dig personligt samt gøre brug af dine faglige erfaringer. Du vil primært komme til at arbejde i teams, der samarbejder med både operative jægere og øvrigt personel i CIS sektionen.

I dit daglige virke er de tre væsentligste opgaver:
- Uddannelse af Jægerkorpsets personel, samt udvikle CIS uddannelsesmidler og metoder
- Virke som radiooperatør i TOC eller som Oskar indsat sammen med et føre element.
- Virke som UAS operatør indsat under samme forhold som de indsatte enheder.
Om dig
Du er korporal. Alternativt er du konstabel, og har flere års tilfredsstillende militær tjeneste bag dig. Det er ønskligt at din militærfaglige bagrund danner et grundlag for at du behersker våbenbetjening og grundlæggende militær taktisk forståelse.
Du er fagligt velfunderet, og kan ved selvstudie løfte dit niveau.

Du er initiativrig og handlekraftig, og tager selvstændigt fat på kendte opgaver.
Du evner at rumme en stor mængde teknisk viden, og er i stand til at levere korte præcise meldinger. Du er i stand til at bevare kontrollen, udvise overskud og en rolig fremtræden i pressede situationer.

Du har en god og stærk psyke og er i en god allround fysisk form. Derudover skal du være i besiddelse af en god behændighed og motorik.

Det er et krav, at du behersker engelsk på SLP niveau 2-2-2-2.

Det er desuden et krav, at du er i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B, mens det er ønskeligt, at du har gyldigt kørekort til kategori C.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har en brugeruddannelse på radiosystemer, som anvendes generelt i forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Peter Duun, sektionsfører for CIS, på telefon 7283 9024, mail JGK-CIS01@MIL.DK, eller seniorsergent Carsten H. Nielsen, på telefon 30 91 73 32 eller mail JGK.S102@MIL.DK .

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 15. november 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando. Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørknens gloende hede.
Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.
Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultator - 'Mere at være end at synes'.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

15.11.2020

Indrykningsdato

07.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent