Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Jydske Dragonregiment


Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Jydske Dragonregiment

Har du lyst til at være en del af Jydske Dragonregiments Administrative fællesskab, og være en del af den samlede løsning af administrative opgaver?
Om os
Det Personaleadministrative Element ved Jydske Dragonregiment er en del af Garnisonsstøtteenheden på Dragonkasernen i Holstebro.

Elementet består pt. af en chefsergent, en seniorsergent, syv korporaler, to overkonstabler-1, en konstabel samt tre civilt ansatte medarbejdere.

Elementet varetager og støtter centralt alle administrative opgaver ved enheder på Dragonkasernen. Du vil have daglig kontakt til enhederne og du vil blive en del af et af de fire teams. Du vil opleve et miljø hvor alle teams og MA støtter og sparrer med hinanden hver dag.
Vi arbejder på til stadighed at udvikle vores element, med det store formål at støtte enheder bedst muligt. Dette gør vi gennem forudseenhed, rettidig omhu, servicemindedhed og en fleksibel- og samarbejdsvillig indsats.

Vi har en god omgangstone og et godt socialt miljø. Vi lægger vægt på åbenhed, positive interne relationer, godt humør og høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Du administrerer dagligt personel tjenestegørende ved Jydske Dragonregiment.

Herunder indgår bl.a. følgende opgaver:
Arbejdstidsstyring, rejseafregning, personale stamdata, sikkerhedsgodkendelser og meget andet.

Stillingen vil således være et rigtig godt sted at videreføre dine administrative kompetencer og interesser. Det vil også være muligt for dig som operativ soldat, hermed at søge en anden hverdag, hvor du har stor indflydelse på din arbejdstid.

Du vil i Administrationselementet få muligheden for at blive uddannet til faglært kontorhjælper.

Stillingen er på 37 timer ugentlig og arbejdstiden er som udgangspunkt indenfor normal arbejdstid, med fleksible komme/gå tider.
Om dig
Du skal som minimum være konstabel og have ønske og ambitioner om at være del af vores Administrative Fællesskab.

Du kan med klar fordel have en baggrund fra andre administrative stillinger såvel ved Jydske Dragonregiment som andet sted i Forsvaret. Men har du ikke det vil du få muligheden for at blive uddannet til faglært kontorhjælper, som beskrevet under ”Om stillingen”.

Vi forventer, at du som kontorhjælper, kommer til at løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du bidrager professionelt til elementets opgaveløsning. Dette ansvar kræver at du besidder en glæde og stolthed ved at løse opgaver på bedste vis.

Du er god til at samarbejde med alle, uanset grad og niveau. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer du møder i et professionelt administrativt miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Erik Lund Thomsen på telefon 40 89 31 78 eller via mail: JDR- G-ADM01@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 22. november 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 48 eller 49. Stillingen ønskes besat den 1. januar 2021, eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

22.11.2020

Indrykningsdato

07.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent