Kvalitets og FLYSIK koordinator til Aircraft Maintenance Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup - genopslag


Kvalitets og FLYSIK koordinator til Aircraft Maintenance Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup - genopslag

Har du mod på at blive en central aktør i den daglige kvalitet og FLYSIK håndtering ved flyvevåbnets største eskadrille, F-16 Aircraft Maintenance Squadron (AMS) på FW Skrydstrup ?

Trives du i et dynamisk miljø hvor krav til produktionsmål og kvalitet kan synes at være modsat rettede ?

Trives du med fagligt stærke kolleger ud i F-16 logistik, der tænker mål og krav til rådighedsgrader på F-16 og rette konfiguration, samtidig med du påvirker til initiativer, ejerskab og engagement i forhold til kvalitet og flyvesikkerhed ?

Har du mod på at vende ”bøtten” og tænke processer og procedurer er ikke svaret på alt kvalitet og FLYSIK, der skal også præges for ejerskab, nærvær i opgaven og indsigt i human factor til.

Kan du bifalde forhold ovenfor, så kan du være den nye kvalitets og FLYSIK koordinator ved AMS. Stillingen byder på meget brede rammer for udvikling af dig og hele AMS daglige kvalitets og FLYSIK håndtering.
Om os
Aircraft Maintenance Squadron (AMS) forestår størstedelen af vedligeholdelse og reparation
af Flyvevåbnets F-16 fly og motorer.

Vi hører hjemme på Flyvestation Skrydstrup, en arbejdsplads med i alt 700 ansatte placeret i nærheden af Haderslev, Kolding og Aabenraa.

I AMS er vi ca. 320 kollegaer fordelt på forskellige geografiske områder på FW SKP. AMS håndterer alt som er relateret til den fysiske vedligeholdelse af F-16 og den daglige flyvning.

Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste – ikke efternavn køn eller alder.

Flyvestation Skrydstrup går en spændende tid i møde, da vi blot om få år modtager de nye femte-generations jagerfly, F-35. Hertil følger en masse nye opgaver og udviklingsmuligheder.
Om stillingen
Du skal kunne påvirke kvalitets og FLYSIK holdning på AMS, du skal tilse/opfordre opgaver løses med ensartet kvalitet, nærvær i opgaven og bevidsthed om Human Factor. Du skal påvirke 320 MA tilgang til kvalitet på tværs af alle specialer ved AMS. Opgaven er derfor fagligt meget bred og fordrer kendskab til alle specialer ved AMS, eller indledende oplæring/OJT

Du bliver ansvarlig for planlægning og udførelse af AMS interne audits i samarbejde med de lokale ledere. Du opfordrer og guider ML LD gruppen til at gennemføre selvstændige audits af egne under afdelinger.

Egne/interne audits ved AMS skal blive til naturlige og faste rutiner. Det vil være audit simple audits som levetids produkter, oprydning, optælling, audit af mere kompleks karakter og audits efter behov og altid i samarbejde med MA og ledere i AMS.

Du assisterer ved FW-Safety audits af AMS, efter behov.

Du gennemfører og kommunikerer kvalitets tiltag på AMS med relevante personel grupper/specialer

Du udfører sagsbehandling inden for kvalitetsstyring på AMS herunder afvigelsesdatabasen, PUBMIS og UR

Du er ansvarlig for udarbejdelse, registrering , vedligehold og eventuel sanering af lokale procesbeskrivelser og procedurer indenfor AMS område.

Du foretager opfølgning på auditrapporter og kommunikerer resultater og behov for ændringer.

Du underviser eventuelt i Human factor og andre relevante kvalitets og FLYSIK aktiviteter.

Stillingen ved FLV største eskadrille byder på gode muligheder for udvikling af dig selv og du kan forme stillingen efter dine tanker i samarbejde med ledelsen på AMS. Du vil blive katalysator for alt FLYSIK og kvalitets arbejde i retning af ”kvalitet og FLYSIK angår os alle”

Du vil være organisatorisk placeret i en stab ved AMS. AMS er spredt ud over et stort geografisk stort område og din synlighed kan derfor blive en udfordring ! Du løser nok bedst de lokale kvalitets og FLYSIK opgaver i dialog ved de lokale underafdelinger. Du kan med fordel arbejde ved underafdelingen, hvor opgaver opstår. Du er dermed synlig og får også bedre fornemmelse for underafdelingens kultur.

Du kan blive udsendt med F-16 på øvelser og i internationale operationer.
Om dig
Flyvesikkerhed og kvalitet er din store passion og du evner at bygge bro over modsatrettede krav.

Du har lyst og mod på at gå i mod strømmen og holdningspåvirke

Du har en flyteknisk baggrund med en fagkode 43 eller 30. Du er OS med mod på en uddannelses aftale som SSG eller er allerede SSG i Flyvevåbnet.

Du fremstår med ro og overblik. Du evner at skabe sunde og gode samarbejdsrelationer på tværs af en stor organisation med forskellige kulturer. Du skal have lyst og mod på at agere i en stor organisation med mange forskellige specialer. Du nyder at flytte dig rundt til forskellige skriveborde afhængig af opgavernes omfang og hvor disse opstår i AMS.

Du kan kommunikere klart og enkelt i skrift og i tale på dansk og engelsk. Du skal være omstillingsparat og fleksibel i opgaveløsningen. Du har kompetencer indenfor F-16 og har en fornemmelse af opgaver og risici FW står over for med et nyt Kampfly.

I situationer, hvor drift kan synes at overskygge det naturlige hensyn til kvalitet, kan du bevare roen og bringe fokus på kvalitet fremfor drift.

Faglige krav
• Flyteknisk grunduddannelse inden for fagkode 43 elle 30
• Har gennemført mellemleder uddannelse.
• Har relevante DeMars kompetencer
• Har gode engelskkundskaber
• Er godkendt eller kan godkendes til udsendelse i internationale operationer (INTOPS)


Ønskelige krav
• FLYSIK kurser
• Auditor i kvalitetsstyringssystemer
• DK MAR kendskab
• Kendskab til alle FW AMS forskellige opgaver og specialer
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau. Der vil ved en sådan besættelse, blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af Videregående Mellemleder uddannelse.

Faglært tillæg er betinget af dokumentation for faglært uddannelse som flymekaniker.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Chef Aircraft Maintenance Squadron major Jeppe Mølskov Bech tlf. +45 72 84 93 01, fw-ams-001@mil.dk

Har du spørgsmål til løn -og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-bs-bs250@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 31. OKT 2020. Samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter.

Stillingen ønskes besat 1 DEC 2020 eller snarest muligt.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.10.2020

Indrykningsdato

07.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent