Gruppefører til 2 EODbataljon ved Ingeniørregimentet


Gruppefører til 2 EODbataljon ved Ingeniørregimentet

Har du de grundlæggende militære færdigheder på plads og vil du uddanne din egen gruppe, så søg stillingen som gruppefører i 7 HBUKMP/2.EODBATALJON
Om os
Som Bataljon med ansvar for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, er det afgørende at vores befalingsmænd er i stand til at leve op til de krav underafdelingen stiller idet vi har en vigtig og intensiv opgave i, at uddanne vores værnepligtige godt og effektivt over en kort periode.
Vi uddanner dygtige soldater og du vil i kompagniet møde befalingsmænd der er omstillingsparate og dygtige undervisere og i alle aspekter af tjenesten er et forbillede for yngre befalingsmænd og de værnepligtige soldater.

I vores kompagni som består af 3 delinger, vil du møde en omskiftelig hverdag hvor beslutninger ofte træffes med kort varsel og hvor vi alle bidrager aktivt til det sociale liv, som er en vigtig del af vores travle hverdag.

Vi har en fri omgangstone i et miljø hvor vi lægger vægt på vægt på et højt fagligt og professionelt niveau og hvor opgaverne løses i fællesskab.
Om stillingen
Din primære opgave som gruppefører er, at uddanne, instruere, vejlede og føre din gruppe værnepligtige i såvel undervisnings- og uddannelsessammenhænge, som under taktiske forhold. I flere sammenhænge vil gruppen arbejde i rammen af delingen, hvor du dels skal koordinere med de øvrige førere, men du vil også skulle stå for aktiviteter for delingen i enten felten eller kasernen. Du skal endvidere kunne indgå som vagtleder med ansvar for såvel vagten som tildelt vagthold.

Sideløbende med uddannelsen af værnepligtige, skal du aktivt bidrage til hvervning af værnepligtige til primært Hærens Reaktionsuddannelse og Grundlæggende Sergentuddannelse. Der vil efter ansættelse være mulighed for at planlægge videreuddannelse inden for f.eks. førstehjælp, skydning, m.m.
Om dig
Du er uddannet sergent og det er ønskeligt, at du har erfaring som gruppefører eller tilsvarende. Du sætter pris på at arbejde i en enhed, hvor fagligheden er i højsædet og sætter selv en ære i at honorere soldatergerningen. Du ønsker at være en rollemodel for både undergivent personel såvel kollegaer, og du går forrest når det er nødvendigt.

Du finder glæde i at undervise og uddanne dine og resten af delingens og kompagniets soldater, lige som at du selv ønsker at styrke din personlige og faglige udvikling.
Du kan acceptere periodevis højt arbejdspres, og kan veksle mellem at samarbejde med kollegaer og at arbejde selvstændigt med en tildelt opgave.

Du holder dig i god fysisk form, såvel som at du selvstændigt holder dine kundskaber som soldat og fører ved lige. Du er uddannet på gevær M/95 eller M/10 familien, er uddannet sikkerhedsbefalingsmand, har et gyldigt førstehjælpsbevis og det er ønskeligt at du har kørekort til personbil.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT, og opretholde dette under hele ansættelsesforholdet, samt kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel eller overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagni chef, kaptajn, Mikael Jørgensen på telefon 21 60 84 63 eller 7282 8701. kompagnibefalingsmand, seniorsergent Søren Mørup på telefon 25 10 08 72.
ADMBM/2 EODBTN: seniorsergent Ole Øvle Pilgaard på telefon 72 82 52 05.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 22. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt uge 44.

Stillingen er til besættelse 1. december 2020.

Ansøgning sendes via link i højre side.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

22.10.2020

Indrykningsdato

07.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent