Lagermedarbejder til Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland.


Lagermedhjælper til Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland

Har du lyst til at arbejde med materielforvaltning ved et uddannelsesmaterielkontor, der udlåner uddannelsesmateriel til frivillige hjemmeværnssoldater i rammen af det nationale beredskab til understøttelse af uddannelse og når de indsættes i skarpe indsættelser til støtte for forsvaret, politi og beredskab? Har du lyst til at forvalte udlevering af -, modtagelse af - og vedligeholdelse af materiel i et fleksibelt, dynamisk og udfordrende miljø? Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland er en arbejdsplads der består af:
- Operations/uddannelsessektion bestående af officerer og befalingsmænd, der planlægger, uddannelse, øvelser, indsættelser samt presse- og kommunikationsvirksomhed for de 15 frivillige hjemmeværnskompagnier, der er i distriktet.
- Logistiksektion bestående af civile, der støtter de 15 frivillige hjemmeværnskompagniers uddannelse, øvelser og indsættelser med materiel, ammunition, køretøjer og forplejning.
- Sekretariatet bestående af civile, der støtter med det administrative forhold for de frivillige hjemmeværnssoldater.

Vi prioriteter et rigtig godt samarbejde mellem sektionerne for, at få en travl hverdag til at køre.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et team, hvor du skal sammenarbejde med lederen af uddannelsesmaterielkontoret, hvori skal støtte de 15 frivillige hjemmeværnskompagnier med materiel fra uddannelsesmaterielkontoret.

Du vil ved uddannelsesmaterielkontoret få ansvaret for en række opgaver, som er en forudsætning for at de frivillige hjemmeværnskompagnier, har det nødvendige materiel til rådighed til den rette tid/sted.

Jobbet er varieret og alsidigt.
Af øvrige opgaver vil du bl.a. blive ansvarlig for/arbejde med:
- Udførelse af daglig arbejde på uddannelsesmaterielkontor såsom:
- Pakke/modtage materielrekvisitioner til vores kompagnier og andre enheder.
- Pakke/modtage ammunition.
- Udfyldelse af gældende blanketter forud for transport af materiel og ammunition.
- Oprydning af ammunitionscontainer.
- Modtage og afsende materiel med fragtruten og udfylde dokumenter hertil.
- Bestillinger og afskrivninger af forbrugsmateriel til uddannelsesmaterielkontor.
- Telefonbetjening og kontakt til kompagniernes logistikansvarlige, der skal modtage det materiel du pakker.
- Ugentlige kørsler med materiel til vores udleveringsrum i Varde og Esbjerg.
- Deltage i den årlige optælling af alt materiel på uddannelsesmaterielkontoret.
- Udlevering af SAAB anlæg, telte, bevogtningscontainere, VARM 40 varmeapparater og generatorer.
- Deltage i møder og en til to øvelser i weekender om året.

Der må forudses nogen rejseaktivitet i forbindelse med kurser, seminarer og møder. Der vil nogle gange forekomme aften- og weekendarbejde efter gældende overenskomst.

Dit faste tjenested vil være i Søgårdlejren, Åbenrå
Om dig
Du er stærk til at kommunikere både mundtligt og skriftligt. Du evner at samarbejde med de ansatte, de frivillige hjemmeværnssoldater når du møder dem, herunder særligt at have respekt og forståelse for forskelligartetheden.

Du er en fleksibel holdspiller og samtidigt kan arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere, tage de nødvendige hensyn til de frivilliges funktionsvilkår med det bestemmelsesgrundlag, som Hjemmeværnet er underlagt.

Følgende uddannelser for tiltrædelse af stillingen er en forudsætning:
- Kørekort B-C-(E).
- Truckcertifikat.
- Materiel-, våben-, ammunition- og SAAB anlæg- kendskab.
Følgende kurser er en forudsætning men kan efter tiltrædelse gennemføres
- ADR farlig gods kursus.
- Afsende pakke modtager kursus.
- SAP grundkursus.
- Myndighedsbeholdnings kursus (SAP).

Arbejdet med pakning af materiel og modtagelse heraf kræver at du er i fysisk god form.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er ønskelige for at løse opgaven. Særligt fleksibilitet, styring, faglighed og samarbejde. Endvidere vil kompetencerne planlægning, helhedsorientering og initiativ også være i fokus.

Det er ønskeligt at du har kendskab til brugen af Office-pakken, DeMars (SAP) og KESDH. Afhængigt af dine forudgående kvalifikationer må du påregne kursus- og uddannelsesvirksomhed.

Det er en fordel, hvis du er bosiddende i Syd- og Sønderjylland og har kendskab til Hjemmeværnet, lokale forhold og geografi.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for Specialarbejdere m.fl. i staten.
Basislønnen er basislønnen 22.496,82 kr. pr. måned (april 2020 niveau). Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Thor Helgesen på 4174 6815 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, eller via mail: HDSSJ-CHLOG@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Lars Holte på 7281 9158.

Ansøgningsfristen er den 31.oktober 2020 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 45. Stillingen er til besættelse 1. januar 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Ved Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland er vi 19 fastansatte, der forestår den daglige planlægning og gennemførelse af distriktets opgaver. Distriktet har 15 kompagnier med i alt ca. 3000 frivillige hjemmeværnssoldater, hvoraf de ca. 900 er meget aktive.

Distriktet støtter vores primære samarbejdspartnere fra forsvaret, politiet og beredskabet m.fl.

Samarbejdet ved distriktet foregår i et positivt og uformelt miljø, hvor vores fokus er på at skabe de bedst mulige betingelser for vores frivillige hjemmeværnssoldaters virke. Vores mål er i samarbejde med de frivillige hjemmeværnssoldater at kunne opstille veluddannede kapaciteter til støtte for vores militære og civile samarbejdspartnere.

Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland er placeret i Søgårdlejren og dækker et geografisk område fra den dansk-tyske grænse i syd og til Nymindegab i nord. Distriktet dækker samme geografiske område som Syd- og Sønderjyllands Politi. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Distriktet yder bistand til Forsvaret, samfundet, totalforsvaret og Politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver. I de senere år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Søgård, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

31.10.2020

Indrykningsdato

06.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent