Rådighedsstillinger - Oversergenter til Conduct After Capture sektionen ved Efterretningsregimentet


Rådighedsstillinger - Oversergenter til Conduct After Capture sektionen ved Efterretningsregimentet

Er du en engageret instruktør, der har stærke kommunikative evner og som forstår at motivere andre undervisere? Hvis ja, så har vi brug for dig i vores sektion, Conduct After Capture ved Efterretningsregimentet.
Om os
2 Military Intelligence Bataljon (MIBTN) er en nyere enhed, der består af såvel efterretnings- som påvirkningskapaciteter. Organisatorisk består enheden af en stab og tre kompagnier.

Conduct After Capture (CAC) sektionen er en del af MIBTN ved Hærens Efterretningsregiment og vi er ansvarlige for at planlægge, tilrettelægge og gennemføre CAC og SERE uddannelser i Forsvaret.

Sektionen er ansvarlig for at fastholde uddannelserne på et meget højt fagligt niveau og for at holde uddannelserne aktuelle og relevante. Hertil kommer almindelig sagsbehandling, taktisk udvikling og kontrol af dette specialiserede område. CAC-sektionen uddanner og deltager også i beredskabet, i tilfælde af særlige hændelser, hvor det omhandler isolation eller tilbageholdelse af danske personer.

Vi er fem fastansatte medarbejdere i sektionen, og har herudover en stor uddannelseskadre af reservister, der i deres designeringsfunktion varetager hovedparten af vores CAC-uddannelser. Uddannelser, der er obligatoriske i forbindelse med udsendelse i internationale operationer, hvilket betyder, at vi til tider skal gøre tjeneste med meget kort varsel.

Vi har en travl og omskiftelig hverdag, hvor der er behov for en engageret indsats for at få hverdagen til at hænge sammen, men samtidig arbejder vi meget selvstændigt og har stor indflydelse på egne arbejdsvilkår.
Om stillingen
Som befalingsmand af reserven i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange myndigheders respektive krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som oversergent af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

I samarbejde med øvrige CAC-instruktører planlægger, tilrettelægger og gennemfører du de forskellige uddannelser. Deltagelse i arbejdet og projektgrupper i forbindelse med løbende taktisk udvikling af uddannelserne er også en del af opgaveporteføljen.

Du bliver en del af et meget engageret team, som sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.

Du skal som minimum være indstillet på at forrette tjeneste 10 dage om året.
Om dig
Du er oversergent af reserven eller tidligere oversergent af linjen.

Det er et krav, at du er uddannet som CAC- eller SERE instruktør og har kendskab til uddannelse og uddannelsesplanlægning i Forsvaret. Du er fleksibel, udadvendt, arbejder selvstændigt, og kan bevare overblikket - også i pressede situationer.

Du er visionær og bidrager til en positiv dialog omkring sektionens faglige udvikling, i overensstemmelse med enhedens fælles mål og retning.
Du kan give og modtage feedback på egne og andres præstationer på en positiv måde, og respekterer, at opgaver kan løses forskelligt.

Du er god til at kommunikere i skrift og tale, og kan deltage i enhedens sagsbehandling i begrænset omfang.

Det er et krav, at du har kørekort til personbil.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %.
Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH/CAC KN Folke Andreas Mosgaard Lavrsen på telefon 72 82 90 95.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2020. Vi forventer at holde samtaler løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

06.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent