Sektionsfører vedligeholdelse


Sektionsfører vedligeholdelse

Er du mekaniker? Er du oversergent, eller sergent? Hvis du kan sige ja til begge dele, så er det muligvis dig vi står og mangler!
Om os
Stabskompagniet (STKMP) er et operativt kompagni, der uddanner og træner ingeniørsoldater mhp. at kunne bidrage til panseringeniørbataljonens opgaveløsning i rammen af 1. brigade.
STKMP består af: en Kommandodeling, en Stabsdeling, en Parkdeling og en ingeniørrekognosceringsdeling. Det betyder, vi arbejder med næsten alle typer af ingeniøropgaver og favner bredt både personel- og materielmæssigt.
I STKMP sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten. KMP er kendetegnet ved en fri omgangstone, hvor der er højt til loftet. KMP bidrager med personel til nationale såvel som til internationale operationer.
Om stillingen
Vi søger kort og godt en sektionsfører (oversergent, eller alternativt sergent), der kan holde mange bolde i luften, har forståelse for vigtigheden at et godt VEDL-netværk og har blik for vedligeholdelsens vigtighed og afgørende natur for en enhed som Stabskompagniet.

Stabskompagniet er helt og holdent afhængige af en fungerende vedligeholdelse – både på brugerniveau, men i mindst lige så høj grad på ECH niveau. Derfor kommer du også til at blive en yderst afgørende medspiller i kompagniet; dækkende bidrag til alt fra uddannelsesplanlægning, over øvelser og til bidrag til fremtidige omskolinger på diverse køretøjer i kompagniet – det er jo dig, og din sektion, der skal får køretøjerne klar til aktiviteten. Dog er vedligeholdelsen ikke en opgave i sig selv, men er et ”værktøj” til at få den reelle opgave løst; nemlig at levere relevant ingeniørstøtte til bataljonen, de pansrede ingeniørkompagnier eller stabskompagniets egne delinger.

Du kommer til at få en hverdag, som er præget af, at du arbejder tæt sammen med vedligeholdelsessektionen, men tillige også med højere ECH, og ikke mindst kompagniledelsen, da køretøjerne og materiellets ”klarhedsgrad” er noget du og din sektion har afgørende indflydelse på – og derfor bliver særligt relevant i en enhed som stabskompagniet.

Stillingen som motormekaniker er en del af kommandodelingens (KDODEL) vedligeholdelsessektion (VEDLSEK). I sektionen er der otte personer udover dig; én oversergent, én sergent og seks konstabler.

Arbejdet i stillingen medfører, at du i det store hele følger STKMP aktiviteter. Det medfører blandt andet, at øvelser og kurser forekommer flere gange årligt. Da VEDLSEK følger STKMP aktiviteter, så kræver det, at du i det daglige er fleksibel ift. arbejdstider, da ikke alle STKMP opgaver ligger i tidsrummet 0600-1700.
Om dig
Vi vægter højt, at du kan samarbejde og har lyst til at være en del af en sektion, hvor faglighed, kommunikation og koordination er afgørende for opgaveløsningen.

Du skal være i besiddelse af et B-kørekort og uddannet mekaniker (personvogn/lastvogn/entreprenørmaskiner), og desuden er det ønskeligt, hvis du har erfaring med eller kompetencer inden for:
- C- eller CE-kørekort
- entreprenørmaskiner,
- lastvogne,
- computere (brugerniveau), da alt VEDL styres og planlægges i et computerprogram (SAP),
- last- og surringskursus,
- ADR-certifikat,
- truck certifikat.

Din fysiske form er vigtig for os, så derfor skal du kunne bestå de Fysiske basiskrav som minimum. Du skal kunne helbredsgodkendes til ”Egnet uden begrænsninger”.

Du er, eller kan, sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”, og du skal kunne opretholde denne under hele ansættelsen, da dette er en forudsætning herfor.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Jeff Nørlev på telefon 23 42 20 17, eller kompagnibefalingsmand Seniorsergent Rasmus Bjørn Pedersen på telefon 22 79 78 29

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 21. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. december 2020..

Ansøgning sendes via link i højre side.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

21.10.2020

Indrykningsdato

06.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent