Rådighedsstilling chef for Specialistreserven ved Flyverkommandoen


Rådighedsstilling chef for Specialistreserven ved Flyverkommandoen

Flyverkommandoen søger en ny chef for Specialistreserven.
Om os
Flyverkommandoens Specialistreserve er den samlende betegnelse for Flyverkommandoens tilknyttede reservister. Flyverkommandoen er hovedkvarter for Flyvevåbnet. Vi varetager i døgndrift planlægning, tasking og føring af Flyvevåbnets enheder i fred, krise og konflikt. Reservister er tilknyttet Specialistreserven og designeret individuelt i Flyverkommandoens krise-/krigsorganisation i National Air Operations Center, samt i Flyverkommandoens andre afdelinger og sektioner.

Enhedens reservister kan udover designeringsrelevant tjeneste indkommanderes til at varetage uddannelse, træning og begrænset administrative opgaver knyttet til den enkeltes designeringsfunktion.
Om stillingen
Du designeres som chef af reserven i Flyverkommandoen og trænes til funktioner i NAOC under øvelser, krise og konflikt. Du indgår i stabens chefgruppe med reference til chefen for ledelsessektionen. Desuden er du medansvarlig for rekruttering, udvikling og fastholdelse af reservister i Specialistreserven, som i designeringsfunktioner bidrager til løsning af Flyverkommandoens opgaver - herunder nationale og internationale operationer.

Herudover skal du støtte Totalstyrkerådgiveren for chefen for Flyverkommandoen med udvikling og styring af Flyvevåbnets reserve på overordnet niveau. Vi lægger vægt på, at du er militærfagligt velfunderet og har et bredt netværk inden- og udenfor Flyvevåbnet, herunder hjemsendte officerer og befalingsmænd med solide militærfaglige og specialist kompetencer.

Du kan forvente op til 30 indkommanderingsdage om året. Du har fast arbejdssted i Karup, og der er begrænset rejseaktivitet forbundet med rådighedsstillingen.
Om dig
Du har en bred erfaring fra forskellige stillinger i Forsvaret med tidligere ansættelse som linjeofficer, eller som reserveofficer i Flyvevåbnet.

Man oplever dig som en udadvendt empatisk leder med en høj grad af integritet. Du er energisk, initiativrig og en udpræget holdspiller, der fremstår professionelt og som det gode eksempel overfor såvel medarbejdere som samarbejdsparter.
Du er operativt velfunderet og går analytisk til værks – altid med resultater, perspektiv og Flyverkommandoens opgaveløsning for øje.

Endeligt har du gode evner for såvel skriftlig som mundtlig kommunikation, planlægning og styring af pålagte opgaver.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til oberstløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Rådighedsstillingen kan søges af oberstløjtnanter (M401) af reserven og majorer (M331) af reserven med stort potentiale og egnethed for udnævnelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelse i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du har spørgsmål til stillingsindhold, er du velkommen til at kontakte chefen for Ledelsessektionen major Jørgen Egballe på telefon 2559 1755 eller via mail: fko-f-chle@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Dorthe Skov-Lindquist ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 11 eller via mail: fps-ba-bss09@mil.dk.

Ansøgningsfristen er søndag den 1. november 2020, ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Rådighedsstillingen er til besættelse pr. den 1. januar 2021 eller efter nærmere aftale.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver uploadet som PDF-filer.

Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen.
Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 36 (HPRD) - OL-R/KK-R

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

06.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent