Uddannelsesbefalingsmand ved Helicopter Wing


Uddannelsesbefalingsmand ved Helicopter Wing

Helicopter Wing Karup (HW) søger en engageret oversergent, der brænder foruddannelsesområdet og ønsker at bidrage aktivt kompetenceudviklingen af kolleger på alle niveauer.
Er du måske vores nye kollega?
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Wing Støttesektionen (WSS) er en del at HW hovedkvarters stab, som støtter HW topledelse i driften af wingen. WSS består af et Kommunikations- og et Støtteelement. Sektionen leverer ledelsesinformation og støtte til Wingens ledelse og underlagte enheder indenfor en bredvifte af opgaver fra forvaltningsprocesser generelt, arbejdsmiljø over idrætsvirket til kommunikation og opdatering af Helicopter Wing web platforme.
Om stillingen
Stillingen er forankret i Støtteelementet. Opgavekomplekset i elementet spænder bredt fra idræt, arbejdsmiljø, behandling og fordeling af myndighedsopgaver til koordination af og udmøntning af personel relaterede forvaltningssager.

Du støtter op omkring den samlede forvaltningsopgave i WSS, med fokus på uddannelsesområdet. Du kommer til at koordinere aktiviteter og bidrage til sagsbehandling på uddannelsesområdet. Du skal i tæt kontakt med HW myndighedsbefalingsmand bidrage aktivt til implementeringen af Flyvevåbnets ny mellemleder kompetence udviklingspolicy.

Du vil få en koordinerende rolle imellem HW og underlæggende enheder op imod Forsvarets Koncernfælles Kursusadministration (KFKA), Forsvarsakademiet (FAK) og Operations Support Wing (OSW).
Om dig
Din faglige baggrund kan være mangeartet, men skal være kendetegnet af interessen for uddannelse og kompetenceudvikling af mennesker. Du skal trives i et miljø med stor selvstændighed, høj faglighed, koordinationskrav og fleksibilitet.

Du er oversergent, alternativt sergent, der er vurderet egnet til oversergent. Du er initiativrig, har gode samarbejdsevner og sans for detaljer – uden at miste dit helhedsperspektiv, dit kundefokus og din handlekraft. Det forventes, at du har erfaring med praktisk uddannelse inklusive uddannelsesforvaltning fra tidligere stillinger i Forsvaret, Det er en fordel, men ikke krævet, at du er fortrolig med håndtering af DeMars Arrangementsstyring og WorkZone (Det koncernfælles dokumenthåndteringssystem).

Du får en stor indflydelse på mellemleder kompetenceudviklingen. Der lægges derfor vægt på at du agerer som en rollemodel med ansvarlighed, faglighed, troværdighed og engagement.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer, og hvis nødvendigt indgå i HW INTOPS forpligtigelser i en relevant position i en HELDET SNO.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Michael Dam, CH-WSS ved Helicopter Wing Karup på telefon nr. 728 42125 eller CSG Erik Leth, HW- CSG (HW myndighedsbefalingsmand) på telefon 728 42003 eller mobil 4186 3545.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, FPS-BA-BS250, Elling, Camilla Lindholm på telefon +45 728 19177.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og ved¬hæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er 01-11-2020. Samtaler forventes afholdt i uge 46 2020 og stillingen er til besættelse snarest og gerne pr. 01-01-2020.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

06.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent