Faglærer til vedligeholdelseselementet i S7 ved 1. Logistikbataljon (Genopslag)


Faglærer til vedligeholdelseselementet i S7 ved 1. Logistikbataljon (Genopslag)

Ønsker du et job i dynamiske omgivelser? Motiveres du af at sætte dine militærfaglige kompetencer i spil og gøre en forskel i opgaveløsningen?

Er du interesseret i udviklingen af vedligeholdelsestjenesten i 1. Brigade, så er du måske den oversergent vi søger.
Om os
1. Logistikbataljon er beliggende på Aalborg kaserner og indgår i 1. Brigade.
Bataljonen omfatter forsynings-, sanitets-, vedligeholdelses-, transport- og bjærgnings-tjeneste. Bataljonen består, ud over stab og stabsdeling, af fire underafdelinger.

S7 sektionen består af 30 soldater, der sammen med den resterende stab og stabsdeling deltager i varetagelsen af den daglige uddannelse af bataljonen og det kapacitetsnære fagansvar. Sektionen er ikke en del af den operative bataljonsstab. Sektionen er opdelt i fire elementer med specialister i henholdsvis forsynings-, sanitets-, vedligeholdelses- og transporttjeneste, som primært anvender deres kompetencer i rammen af uddannelses-virksomhed og støtte til udviklingsvirksomhed.

Vedligeholdelseselementet består af en leder, tre faglige sagsbehandlere, to faglærere og en stabshjælper.
Om stillingen
Vedligeholdelseselementet er et nyoprettet element og du har i høj grad mulighed for påvirke indholdet i stillingen.

Din primære opgave bliver faglærervirke på vedligeholdelseskompagniets organisatorisk tildelte materiel eksempelvis mobilt løftemateriel, værksstedstelte, værkstedsflatrack m.m. Din tjeneste vil også omfatte generel støtte til kompagniets enheds- og underafdelingsledet uddannelse, herunder kontrolvirksomhed af de operative enheder.
Du vil tillige skulle deltage i afprøvning af nyt materiel som anskaffes til anvendelse i vedligeholdelsestjenesten.

Du skal deltage i udarbejdelse af uddannelsesbeskrivelser, læringsplaner og undervisningsmateriel. Endvidere ses du deltage i udarbejdelse af f.eks. håndbøger og reglementer m.v.

Du forventes at kunne indgå på lige fod med de øvrige specialister i drøftelser af tekniske eller doktrinære detaljer. Du forventes tillige at kunne bidrage til udarbejdelse af brugerspecifikationer samt implementering og udvikling af nyt materiel.

Der vil som udgangspunkt være tale om en begrænset mængde øvelsesvirksomhed. Det vil være muligt at tilrettelægge tjenesten med god fleksibilitet, i forhold til opgaverne i elementet.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent.

Du har en høj grad af selvstændighed og at du trives godt med arbejdsformen ”frihed under ansvar”. Du har gode samarbejdsevner, en positiv energi, og vil aktivt medvirke til at skabe et godt arbejdsklima i elementet.

Du har gode IT færdigheder. Du udtrykker dig klart og tydeligt både på skrift og i tale.

Du har analytisk anlæg, flair for teknik og evner at forholde dig til faglige detaljer, samt den overordnede doktrinære sammenhæng.

Du har forståelse for den interne logistik i en underafdeling. Du har stor interesse for den taktiske logistik på kamppladsen og doktrinen.

Du er struktureret, fleksibel og tænker løsningsorienteret samtidig med, at tingene skal være i orden.

Du har kørekort til kategori B og C.

Det er ønskeligt at du har krancertifikat til Mobile kraner 8-30 TM m/kranbasis.
Det er ønskeligt at du er uddannet køreassistent/-instruktør.
Det vil være ønskeligt at du har erfaring med DeMars (MM og/eller PM).

Det er ønskeligt, at du tidligere har arbejdet med uddannelsesvirksomhed i rammen af taktiske enheder, men har også gerne haft berøring med egentlig kursusvirksomhed.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra international tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingsaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen i vedligeholdelseselementet, så er du velkommen til at kontakte Jesper Mænnchen på TRR-1B-S73A@MIL.DK eller telefon 25 23 79 17.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. november 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. december 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

06.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent