Forsyningsbefalingsmand til CIS- Operationscenter


Forsyningsbefalingsmand til CIS- Operationscenter

Brænder du for forsyningstjeneste? Arbejder du systematisk, er god til at organisere og holde overblik ? Så er du måske den sergent vi står og mangler som forsyningsbefalingsmand ved 3. CISOPS-bataljon.
Om os
3. CISOPS-bataljon indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia. Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet samt står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder og Danmark, og som enhederne bruger operativt. Desuden indeholder bataljonen en videreudviklingsdel og en uddannelsesdel. Bataljonen vil derfor altid være involveret i støtte til Forsvarets aktiviteter på den ene eller anden måde.

Communication and Information System Operationcenter (CISOC) er teknisk ansvarlig for driften af stort set alle operative netværksløsninger til støtte for Forsvarets øvelser, operationer og missioner. Vi støtter både nationalt og internationalt.
CISOC består af et ledelseselement, et serverelement, et netværkselement og et CIS-materielelement, der samarbejder for at yde den bedst mulige service til brugerne.

Der arbejdes ofte autonomt med specielle opgaver og arbejdstempoet kan være højt for at kunne være klar inden brugerne starter aktiviteter eller hvis der opstår problemer på de operative net. Arbejdet vil derfor være afvekslende og til tider uforudsigeligt.
Om stillingen
Du vil støtte den daglige leder af logistikelementet med dertil hørende opgaver indenfor ledelse, styring, udførelse og kontrol af de pålagte opgaver, samt virke som stedfortræder for lederen. Du vil situationsbestemt få ansvaret som fører for mindre teams i forbindelse med rejseholdsopgaver, samt logistisk klargøring eller nedpakning i forbindelse med aktiviteter.

Du skal støtte med et korrekt beholdningsregnskab og løbende opdatere og kontrollere beholdningerne i sektionen.
Virket som forsyningsbefalingsmand i CISOC er meget bredt. Du vil have mange snitflader til øvrige sektioner i bataljonen, samt til FMI. Tempoet er ofte højt, og materielvandringen stor – vi har fokus på at støttede enheder opretholder operative evner, og har derfor ofte materiel i vandring mellem brugende enheder og leverandører.
Du skal forvente perioder med øvelser, arbejdshold til missioner og fravær.
Om dig
Du er sergent, alternativt egnet til uddannelsen, med et udpræget ønske om mere ansvar, ligesom du skal være meget motiveret for forsyningstjenesten.
Optimalt har du kørekort til kategori B og C og det vil være ønskeligt hvis du ligeledes har CE kørekort og truckcertifikat. Du har DeMars myndighedsbeholdning samt PM rekvirent kursus. Du har KRYPTO certifikat og taktisk forsyningstjeneste (TRR 1270). Ligeledes skal du have gennemgået ADR kursus og kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt. Manglende kvalifikationer vil du blive tilvejebragt i din kommende funktionsuddannelse.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra ledelsen til din sektion. Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.

Det forventes at du kan skabe optimale rammer for en indholdsrig og spændende hverdag med høj grad af servicemindedhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til yderst hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for CISOC MJ Kim Eg Pedersen på mail FSR-3B-300A eller telefon 728 26520.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Ansøgningsfrist er 25. oktober 2020, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter, med henblik på ansættelse senest 1. december 2020.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

05.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent