Vedligeholdelsesofficer til 4. besætning, Division 11 i 1. Eskadre


Vedligeholdelsesofficer til 4. besætning, Division 11 i 1. Eskadre

Er du teknisk officer, og kunne du tænke dig et stabilt sejlmønster og indgå i et team, der er indsat 24/7? Har du interesse for udviklingen i Arktis, og vil du udvikles fagligt, personligt og ledelsesmæssigt? Så har vi brug for dig i stillingen som vedligeholdelsesofficer på et af søværnets inspektionsskibe, der byder på såvel store naturoplevelser, som faglige udfordringer idet hjælpen ofte ligger langt væk.
Om os
Vores besætning er en ud af 6 besætninger i THETIS-klassen. Besætningerne tørner i operationsområdet, og bidrager 24/7 365 dage om året til opretholdelse af beredskabet i de nordatlantiske farvande. Opgaverne spænder bredt fra suverænitetshævdelse, farvandsovervågning, Search and Rescue (SAR), fiskeriinspektion, støtte til politiet, lokalbefolkningen, forskere, SIRIUS mv.

Hver besætning sejler i gennemsnit ca. 135 dage om året. Den øvrige tid anvendes til kurser, videreuddannelse samt afspadsering og ferie.
Sejlende tjeneste ved 1. Eskadre er kendetegnet ved en høj grad af planfastholdelse og du kan således, som udgangspunkt, planlægge din tjeneste og frihedsafvikling 1 år frem i tiden.
Om stillingen
Som vedligeholdelsesofficer indgår du i ledelsen af teknisk division, og du er leder af vedligeholdelsessektionen. Du tilrettelægger vedligeholdelsestjenesten for teknisk division inden for maskin-, elektro- samt elektronikområdet, og der er et stort ansvar forbundet med varetagelse af jobbet.

Derudover koordinerer du teknisk assistance til øvrige divisioner i samråd med teknikofficeren. Du yder støtte og rådgivning til våbenofficeren vedrørende vedligeholdelse af dæks- og våbenområdet. Desuden bidrager du til, og udarbejder, vedligeholdelsesmeddelelser til godkendelse ved teknikofficeren for diverse vedligeholdelses- og reparationsarbejder. Du refererer til skibets teknikofficer.

I forbindelse med enhedens implementering af DOST har du en central rolle i forhold til koordination af planlægning og gennemførelse af havariøvelser i samarbejde med enhedens øvrige tekniske officerer og befalingsmænd.

Dit faste tjenestested er i Frederikshavn.
Om dig
Du er en udadvendt og ansvarsbevidst officer, som er god til at samarbejde med andre på tværs af faggrænser og grader. Du har mod på at påtage dig komplicerede opgaver og er åben for at søge alternative løsninger.

Du skal have en god analytisk tilgang til de administrative opgaver, så du kan understøtte skibets ledelse med teknisk sagsbehandling
Som person arbejder du struktureret og målrettet med opgaveløsningen, og du er fortrolig med at arbejde i DeMars PM- og MM-modulerne.

Du er teknisk officer i Søværnet og har gennemgået VUT I/L eller tilsvarende. Erfarne premierløjtnanter, som er indstillet på at indgå en tidsbestemt uddannelseskontakt med henblik på udnævnelse til kaptajnløjtnant, har ligeledes mulighed for at søge. Du har erfaring fra sejlads i søværnets skibe som teknisk officer samt et gyldigt blåt bevis.

Kendskab til DOST er en fordel, da 4. besætning for nylig har gennemført et Neustadt forløb og derfor ser det som fuldt implementeret i besætningen. Der er ikke et krav at du har gennemført et lignende forløb.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Teknikofficeren, KL Nicolai Thuesen, tlf. +45 2924 2223 eller mail 1E11-B4-TKO@MIL.DK. Alternativt Søværnets Center for Administration, bemanding, KL Bårdur Sandå, tlf. +45 7285 7551, mail SCA-F-BEM01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2020 eller hurtigst muligt derefter. Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2020 og samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.10.2020

Indrykningsdato

05.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent