Administrationsbefalingsmand ved stab/ Command Support Battalion


Administrationsbefalingsmand ved stab/ Command Support Battalion

Søger du stillingen som administrationsbefalingsmand ved Command Support Battalion, er det måske et springbræt til din efterfølgende drømmestilling?
Om os
Til støtte for Multinational Division North (MNDN) har Føringsstøtteregimentet oprettet en Command Support Battalion (CSBn). CSBn består af: en stab, et dansk kompagni (KMP), et estisk KMP samt et lettisk KMP. CSBn er ansvarlig for at håndtere alle praktiske forhold til støtte for MNDN opgaveløsninger i: fred, krise og krig.

Det multinationale hovedkvarter har dele af staben placeret i Karup og øvrige dele i Adazi, Letland. CSBn er placeret i Fredericia, og har medarbejdere fast tjenestegørende i såvel Fredericia og Karup som i Adazi, til direkte støtte for MNDN hovedkvarteret.

Den stab du vil blive en del af, består af: en administrationssektion, en efterretningssektion, en operationssektion, en logistiksektion, en CIS sektion, en uddannelsessektion samt en økonomisektion. Staben ved CSBN er ligeledes multinational, hvorfor stillingerne vil være besat af både dansk, estisk og lettisk personel.
Nogle stillinger vil være med fast tjenestested i Danmark og andre med fast tjenestested i Adazi.
Om stillingen
Hvis du vil være med til at skabe fundamentet for en nyetableret, multinational og operativ bataljon, så kunne dette være stillingen for dig.
Som administrationsbefalingsmand (ADMBM) vil du være ansvarlig for planlægning og gennemførelse af den administrative støtte til CSBn aktiviteter og operative opgaver. Du vil være CSBn administrative Centre of Gravity i forhold til foresatte danske myndigheder samt de administrative fællesskaber.

I forbindelse med stabsarbejder, øvelser og deployeringer vil du være ansvarlig for, at den operative administration understøtter CSBn indsættelse, herunder deltage i føringen af CSBn kommandostation til støtte for KIH, som en del af MNDN HQ.

Du referer direkte til stabschefen, og vil få en selvstændig rolle, hvor du koordinerer administrationen ved CSBn og håndterer den daglige administration i staben med særlig fokus på understøttelse af den daglige drift.

Dine opgaver vil være meget alsidige, og du vil få stor medindflydelse på CSBn procedurer og processer. Derudover vil der være spændende opgave i, at få beskrevet CSBn administrative procedurer og processer i en multinational kontekst. Alt sammen til understøttelse af det operative behov.

Stillingen er ikke traditionel ADMBM og ej heller en ”gammeldags” S1. Du vil have indflydelse på opgaveporteføljen, og du har også mulighed for at blive udfordret i opgaver, der måske normalt ligger uden for S1 virket. Enten inden for specialer du allerede er velbevandret i eller inden for andre specialer, som vi i fællesskab definerer og klæder dig på til. Her vil du have medindflydelse, og du vil ikke nødvendigvis være låst fast inden for dit speciale.
For ved CSBn løfter vi i flok. Derfor kan der også være behov for, at du yder støtte til opgaver, der traditionelt ikke ligger inden for S1 virket. Samtidig betyder det også, at du ikke vil stå alene med disse opgaver. Her støtter dine kolleger dig.

Opgaver og ansvar justeres på baggrund af dine kompetencer og sektionens behov. Du vil skulle udvikle både operative og administrative kompetencer. Stillingen kan på sigt kvalificere til nærmeste højere grad.

Som du læste i overskriften, så skal det fremhæves, at de sidste to medarbejdere der sad i stillingen, begge er blevet tilbudt deres respektive drømmestillinger.

Der tilstræbes normalt en arbejdsuge på 37 timer. Arbejdstiden kan justeres i forhold til individuelle behov. Men du må forvente noget rejseaktivitet i såvel ind- som udland, dels ved deltagelse i nationale og internationale koordinationsfora, og dels i forbindelse med øvelsesaktivitet i udlandet og kontaktbesøg i Adazi.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent. Alternativt er du oversergent, der er vurderet egnet til næste højere grad.
Tidligere erfaring med administration er ønskelig, men ikke et ubetinget krav. Det er dig som person og dine samlede kompetencer vi er interesseret i.

Du er rollemodel og bredt respekteret som en kompetent befalingsmand. Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater. Desuden arbejder du struktureret og er god til at omsætte komplekse opgavestillinger til overskuelige delopgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsmini-steriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschefen for CSBn; major Martin K. Madsen på telefon: 72 83 14 02 eller via email: MNDN-CB-COS@FIIN.DK
Ved kontakt bedes du som minimum sende en mail, idet stabschefen til daglig arbejder i et klassificeret område, hvilket kan vanskeliggøre telefonisk kontakt.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 25. oktober 2020. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt herefter.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland.
I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Adazi uden for Riga, Letland og i Karup, Danmark, indtil 2021, hvor denne del af hovedkvarteret flyttes til Slagelse.
MNDN hovedopgave er i fredstid at understøtte NATO’s afskrækkelsesprofil og forberede operativ indsættelse som en del af NATO og nationernes forsvarsplanlægning.
MNDN forestår tillige uddannelsen af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

02.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent