Seniorsergent til Søværnets Center for Taktik


Seniorsergent til Søværnets Center for Taktik

Vi søger en seniorsergent med en bred operativ viden/erfaring, gerne med særlig viden indenfor CMS/C4I systemer og simulation, samt projektarbejde generelt.
Om os
Søværnets Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse.

Vi er en spændende og alsidig arbejdsplads, som omfatter områderne uddannelse og træning, samt udarbejdelse af nationale doktriner og procedurer. TAC har et omfattende trænerkompleks bestående af simulationsnetværk, således at sensor og procedure træning kan foregå i et realistisk miljø.

Du vil indgå i et team (Simulation og C4ISR elementet), p.t. bestående af 1 officer samt dig, der i tæt samarbejde med andre fra udviklingssektionen forestår drift, vedligehold og udvikling af TAC trænermiljø samt løbende udvikling af Søværnets CMS- og C4I systemer i tæt samarbejde med det operative miljø. Henset til nuværende, samt fremtidige opgaver, arbejdes der på at udvide elementet.

TAC er beliggende i Frederikshavn.
Om stillingen
Vi tilbyder en særdeles alsidig stilling hvor fokus er dels på udviklingsrelaterede opgaver samt løbende drift, både internt på Søværnets Center for Taktik og de sejlede enheder samt i forbindelse med støtte til eksterne myndigheder. Indholdet i stillingen er til enhver tid afspejlet af centrets og Søværnets behov men primært centreret omkring følgende opgaver:

- Generel sagsbehandling primært indenfor CMS/C4ISR samt sekundært indenfor Simulation.

- Udviklings- og projektarbejder indenfor CMS/C4ISR og simulation, såvel internt på TAC som eksternt i Søværnet og Forsvaret.

- Varetage lokalt ansvar for udvikling samt drift af uddannelse indenfor fagområdet CMS/C4ISR, herunder med særlig fokus på:
o Konvertering af nuværende CFLEX uddannelseskoncept til ”Blended Learning”

Ovenstående liste skal opfattes som et ”øjebliksbillede” og vil ikke nødvendigvis være den samme liste om 6 til 12 måneder. Men en ting er sikkert, der venter en masse vigtige og spændende opgaver.

Stillingen er med fast tjenestested i Frederikshavn og tjenesten vil primært finde sted på TAC men der skal også forventes rejseaktivitet i både in- og udland. Der skal ligeledes forventes sejlads med Søværnets enheder som ”Searider” hvor du skal være ekspert i at betjene enhedernes CMS- og C4I system.

TAC har stor forståelse for at en god ”Work-Life balance” er vigtigt for alle medarbejdere og der vil således være gode muligheder for fleksible arbejdstider samt hjemmearbejde, såfremt tjenesten tillader dette.
Om dig
Du er i stand til at arbejde selvstændigt samt er i stand til at holde ”mange bolde” i luften på samme tid uden at det påvirker dig og dit daglige virke. Du er endvidere i stand til at søge ny viden på eget initiativ.

Krav til kvalifikationer:
- Udnævnt Seniorsergent, alternativt Oversergent med snarlig udnævnelsespotentiale.
- Generelt It-kendskab på brugerniveau.
- Operativ forståelse, såvel maritimt som ”Joint”.
- Indgående kendskab til generel C4ISR.
- Indgående kendskab til CFLEX
- Indgående kendskab til SITAWARE.
- Kendskab til Simulation.
- Kan kommunikere på engelsk, såvel skriftligt som mundtligt, på C niveau.

Alle specialer fra alle 3 værn kan i princippet søge denne stilling under forudsætning af at du opfylder elementer af ovenstående krav. Velvidende at der sikkert ikke er mange der opfylder samtlige krav, er det vigtigt at du er nysgerrig efter at gennemføre et passende kompetenceudviklingsforløb, hvor TAC vil støtte 100% op. Det kan betyde gennemførelse af kurser lokalt på TAC samt relevante kurser i både in- og udlandet, hvilket vil blive klarlagt efter eventuel ansættelse. Er du en meget erfaren oversergent med potentiale til udnævnelse som Seniorsergent, er du også meget velkommen til at søge denne stilling med henblik på eventuel efterfølgende udnævnelse.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til faggruppeleder OK Karsten Horn på +4550865727

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 25. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 44.

Stillingen er til besættelse 1. december 2020 eller hurtigst muligt

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

02.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent