Vagtassistent til Efterretningsregimentet på Varde Kaserne (genopslag)


Vagtassistent til Efterretningsregimentet på Varde Kaserne (genopslag)

Er du en erfaren konstabel og har du lyst til at arbejde med militær sikkerhed? Og trives du med faste rammer? Så er du måske en af vores kommende vagtassistenter til hovedvagten ved Varde Garnison.

Om os
Garnisonsenheden er ansvarlig for at yde ledelsesstøtte til chefer og administrative støtte til medarbejdere og enheder ved Efterretningsregimentet.

Garnisonsenheden består af 43 medarbejdere, som er opdelt i 6 elementer, der har hvert deres ansvarsområde omfattende: Ledelsesstøtte, Personeladministration og – forvaltning, Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsrådgivning, Uddannelsesmaterielområdet samt Vagttjeneste.

Vi er bemandet med rutinerede, engagerede og dedikerede medarbejdere, for hvem opgaven altid er i højsædet.

Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø, blandt andet gennem en åben og fordomsfri omgangstone, baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning. Samarbejde, fleksibilitet og målrettethed er nøgleord i vores hverdag.

Vi er en eksponeret enhed med stor kontaktflade, hvor udpræget selvstændighed og samarbejde er i højsædet.
Om stillingen
Vagten på varde kaserne er oprettet for at understøtte bevogtningen og sikringen af kasernen.

Som vagtassistent bliver du en del at et nystartet element, hvor du bidrager til udvikling af vagtfunktionen.

Du bliver som vagtassistent, tildelt et antal vagter pr. uge fordelt på dag- og nattevagter såvel i hverdage som weekender og på helligdage. Vagten er tilrettelagt efter en 7 ugers plan med fast rul således, at vagtturnus kendes flere måneder frem.

Du arbejder primært i hovedvagten og gennemfører desuden vagtpatruljer.

Vagttjenesten kan være både hektisk, udfordrende og alsidig, og dette kræver en fleksibel tilgang til opgaveløsningen.

Der er mulighed for at vedligeholde dine generelle militære færdigheder i perioder, hvor du ikke bestrider vagten inden for daglig tjeneste.
Om dig
Du er konstabel og har gerne erfaring fra en stående styrke. Du er professionel, fleksibel og kan håndtere hektiske situationer.

Du er ansvarsbevidst, selvstændig og bidrager til et godt arbejdsklima i vagttjenesten.

Du er indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en del af arbejdstiden ligger i nattetimerne, weekender og helligdage.

Du skal have kørekort til minimum kategori B.

Som vagtassistent, støtter og vejleder du kolleger og gæster, og du håndterer professionelt og konsekvent evt. uhensigtsmæssig adfærd indenfor vagttjenestens beføjelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH GSE kaptajn Anders B. Damborg telefon: 72 82 91 00 eller via mail på EFR-G-01@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2020. Tiltrædelse snarest muligt. Samtaler forventes gennemført løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment 15 minutters kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren. Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon.

Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune formidler kontakt til Jobcenter og Business Esbjerg for medflyttende partner. Esbjerg formidler ligeledes kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk , 20473206.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

02.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent