Chef for Grundlæggende Sergentuddannelse ved Hærens Sergentskole (GENOPSLAG)


Chef for Grundlæggende Sergentuddannelse ved Hærens Sergentskole

Vil du have stort ansvar og indflydelse på udviklingen af Hærens mellemledere?
Er du fagligt stærk med en operativ profil? Er du innovativ og har ambitioner?
Som chef for grundlæggende sergentuddannelse i Varde, vil du have ansvaret for at Hæren får fagligt dygtige befalingsmænd tilbage i geleddet, som er rustet til at kunne lede, fører og formidle, når de returnerer til Hærens enheder.
Om os
Hærens Sergentskole er en del af Forsvarsakademiet. Hærens Sergentskole uddanner korporaler til hele Forsvaret samt mellemledere til alle våbenarter i Hæren. Endvidere gennemfører Hærens Sergentskole officersbasisuddannelsen, som er målrettet løjtnantsuddannelsen i Slagelse og efterfølgende den militære diplomuddannelse på

Hærens Officersskole henholdsvis hærens enheder. Derudover uddanner vi sergenter som et led i den grundlæggende militære uddannelse for kommende sprogofficerer. Slutteligt er Hærens Sergentskole koordinerende og ansvarlig for den nye akkrediterede militære akademiuddannelse for mellemledere i Forsvaret.

Hærens Sergentskole består af en stab, grundlæggende sergentuddannelse, officersbasisuddannelsen og videreuddannelsesafdelingen.
Den grundlæggende sergentuddannelse er organiseret som en underafdeling med en kompagniordregruppe bestående af chef, næstkommanderende, kompagnibefalingsmand, tre uddannelsesbefalingsmænd, og fire delinger med hver en delingsfører, en næstkommanderende deling og tre faglærere.
Om stillingen
Som chef for den grundlæggende sergentuddannelse vil du få det samlede ansvar for uddannelse af ca. 250 sergentelever om året.

Dit fokus er at sikre et højt fagligt niveau, men også at holdningspræge, således eleverne ser muligheder i umulige situationer. Et vigtigt element her er, at udvikle elevernes samarbejdsevner, og give dem de værktøjer der skal til, for at kunne lede, føre og uddanne undergivent personel.

Du løser opgaverne gennem en dygtig lærerkadre, som du sikrer arbejder i samme retning og mod samme mål, så der er en rød tråd i uddannelsen. I den forbindelse skal du vejlede dine folk, og sikre at de løbende kompetenceudvikles til at kunne løse givne opgaver.

Du bliver en del af ledelsesgruppen, hvor du refererer direkte til chefen for Hærens Sergentskole.

Stillingen stiller høje krav til dine menneskelige egenskaber, såvel som dine soldatermæssige færdigheder. Derudover stilles der krav til dine evner indenfor føring og som underviser.

Ved den grundlæggende sergentuddannelse måles det meste af det vi foretager os i forhold til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier, som er: Rollemodel, Mandskabsbehandling og Faglighed, dette gælder både kadren og eleverne – det gode eksempel er af allerstørste vigtighed.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn som har taget føringskursus eller tilsvarende.

Du har igennem tidligere tjeneste, blandt andet som underafdelingschef, erfaring med uddannelse af enheder, og herunder et solidt kendskab til de operative enheders behov. Det er endvidere en fordel, hvis du har erfaring med skole- eller stabstjeneste på NIV III eller højere.

Du er selvstændig, beslutsom og fagligt ambitiøs. Du er anerkendende, samlende og troværdig og du formår at motivere og inspirere.

Du er åben, direkte og tydelig i din kommunikation og du kan tilpasse denne i forhold til modtageren.

Du har meget gode samarbejdsevner og du fremstår fagligt, fysisk og holdningsmæssigt som en rollemodel for kolleger og elever ved Hærens Sergentskole.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriet område, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være på Varde kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef HSGS, major Rune Peter Friis Christensen på telefon: 20 93 44 73.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er 25. oktober 2020. Samtaler forventes afholdt derefter.
Stillingen er til besættelse snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen, men det er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Øvrige forhold
Varde Kommune forventes med Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, Hærens Efterretningscenter og Hærens Sergentskole, fremover at have 984 militære arbejdspladser, hvoraf der er 267 stillinger på det militære lederniveau.

Varde Kaserne har et veludbygget samarbejde med hhv. Varde og Esbjerg kommune fsva. tilflytterservice, herunder mulighed for støtte til job til din eventuelle partner.
Find mange flere oplysninger om hhv. Varde og Esbjerg på www.vardepaahovedet.dk og www.energimetropol.dk.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

02.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent