IT-Supportere til Føringsstøtteregimentet


IT-Supportere til Føringsstøtteregimentet

Ønsker du faglige udfordringer i en dynamisk enhed med satellit og IT materiel, stor frihedsgrad i arbejdets udførelse og en god uformel kollegial tone? Så er Føringsstøtteregimentet i Fredericia måske enheden, du drømmer om at blive en del af!
Om os
Føringsstøtteregimentet er organiseret med en stab, to Føringsstøttebataljoner, en CIS Operationsstøttebataljon og en bataljon til støtte for Headquarters Multinational Division North (HQ MND N) i Adazi, Letland.

Regimentet har regimentsledelsen og bataljonerne placeret på Ryes Kaserne i Fredericia og har derudover enheder placeret i Haderslev, Skrydstrup, Karup, Aalborg og Høvelte. Regimentet leverer føringsstøtte til Forsvarets øvrige myndigheder og enheder og bidrager således i væsentlig grad til det samlede forsvars løsning af både nationale og internationale opgaver.

Alt inklusive består regimentet af cirka 680 medarbejdere, hvoraf langt hovedparten er fastansatte soldater. I den samlede styrke indgår cirka 100 værnepligtige.

Om stillingen
De væsentligste arbejdsopgaver inden for fagområdet IT er sammen med dine kolleger at:
Klargøre, opsætte og vedligeholde vores IT udstyr og andet materiel både i garnisons og under feltforhold, hvor vi i felten leverer professionel støtte til Forsvarets operative enheder. Det gør vi både på internationale missioner og øvelser i ind og udland.

Som IT-supporter er det primært, server, arbejdsstationer og datadelen der arbejdes med, men det er også opgaver inden for netværksområdet. Alle arbejdsopgaver løses i rammen af den CIS-enhed som man indgår i. Vores succes måles direkte i de feedback, vi får i forbindelse med missionerne, samt den efterspørgsel, der er på vores kapaciteter.

Stillingerne placeret i 1 og 2FØSTBTN, 3CISOPSBTN og CSBn.
Om dig
Du har en IT supporter uddannelse eller er i gang med at erhverve den, og har gennemført en militær grunduddannelse. Herudover er du i besiddelse af kørekort til personbil.
Mangler du hele eller dele af den militær grunduddannelse og dele af IT supporter uddannelsen, kan du stadig ansættes – du skal blot være indstillet på, at indgå en uddannelsesaftale, mhp. at færdiggøre denne/disse uddannelse(r).

Du skal endvidere være udsendelsesparat og altid kunne honorere forsvarets fysiske og lægelige krav til operativt personel.
Du skal være god til at samarbejde, have en professionel indstilling til opgaveløsninger og være fleksibelt indstillet både hvad angår arbejdstider og skiftende vilkår for opgaveløsninger. Du er omstillingsberedt, fleksibel og du trives i både faste rammer ramme, men også, inden for givne regler, en varieret hverdag.

Ønskelige erfaringer:
• Du har tidligere arbejdet med CISCO-produkter; routere, switche og firewalls samt Forsvarets krypto-produkter.
• Du har arbejdet i operativt miljø, med forståelse for vilkårene som operativt indsat, med høj latency og begrænset båndbredde.
• Det vil endvidere være en fordel hvis du har kendskab til NATO og FMI KAKI netværksmiljøer.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er faglærte konstabel stillinger på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Er du fra Flyvevåbnet/Søværnet er løn m.v. reguleret ved de til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ansættelse vil ske på gældende overenskomst.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte HR sagsbehandler; seniorsergent Ib S. Larsen; 72 81 61 25.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon: 72 81 91 63.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2020. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er til besættelse den 1. december 2020.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte. Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

02.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent