Seniorsergent til Hjemmeværnskommandoens Operationsafdeling


Seniorsergent til Hjemmeværnskommandoens Operationsafdeling

Erfaren seniorsergent med lyst til at løse varierende opgaver og mod på at samarbejde med de øvrige beredskabsaktører søges!
Om os
Hjemmeværnskommandoen holder til på Vordingborg Kaserne og består af godt 100 medarbejdere, med en nogenlunde ligelig fordeling af militært og civilt ansatte.

Operationsafdelingen indgår i Operationsdivisionen og rummer både et nationalt og et internationalt element ligesom vi også har ansvaret for den militære sikkerhed i Hjemmeværnet. Foruden chefen er der i alt 12 medarbejdere i afdelingen. Nationalt Operationselement består af seks personer og omgangstonen er uhøjtidelig og lun.

Generelt skal afdelingen, gennem direktiver og bestemmelser, skabe grundlaget for, at Hjemmeværnet, som en frivillig, militær beredskabsorganisation, kan støtte forsvaret, politiet og andre beredskabsmyndigheder.

Frihed under ansvar er et nøgleord hos os. Vi kender ikke altid dagen, hvorfor merarbejde og ad hoc opgaver kan forekomme. Der forventes tilstedeværelse i staben, da den personlige kontakt til kollegaerne prioriteres højt. Alle medarbejdere har imidlertid udleveret FAP-PC, så hjemmearbejdsdage er naturligvis en mulighed.
Om stillingen
Nationalt Operationselement varetager Hjemmeværnets nationale opgaveløsning og beredskab i et meget bredt perspektiv og du indgår i høj grad i dette. Opgaverne løses ikke kun fra kontoret, men også ude ved Hjemmeværnets myndigheder og enheder.

Du vil bl.a. skulle arbejde med operativ kommunikation, hvor Hjemmeværnets forskellige informationssystemer, herunder SINE, Everbridge Notification System og Sitaware, er grundstene. Kendskab til et eller flere af disse systemer er naturligvis en fordel, men superbrugere ved Hjemmeværnets myndigheder og enheder er gode sparringspartnere i det daglige.

Du vil desuden få ansvar for den månedlige aktivitetsbriefing for Hjemmeværnsledelsen samt forskellige faste rapporterings- og ledelsesinformationsopgaver.

Du vil også skulle bidrage til den fortsatte udvikling af nogle af Hjemmeværnets kapaciteter, herunder Hjemmeværnets Rydningsassistenter samt Hjemmeværnets Hundetjeneste. Ansvaret for sagsområderne er placeret ved Hjemmeværnets myndigheder, hvor dygtige og engagerede ansatte og frivillige i Hjemmeværnets struktur, står for den daglige drift.

Du vil på sigt skulle indgå i Hjemmeværnskommandoens vagthavendeordning (tilkaldevagt), men naturligvis ikke før du vurderes at være klar til dette.

Har du kompetencer og interesse indenfor ovenstående brede område? Så er stillingen som sagsbehandler i det nationale operationselement, i Operationsafdelingen ledig til besættelse hurtigst muligt med forventet tiltrædelse 1. december 2020.
Om dig
Du er en erfaren seniorsergent, med en alsidig tjenestebaggrund i Forsvaret, gerne med viden og/eller interesse for operativ kommunikation. Du må ligeledes gerne have kendskab til Hjemmeværnet, men det er ikke et krav. Du har lyst til at arbejde med og bidrage til at udvikle Hjemmeværnets støtte til Forsvaret og det civile samfund.

Det forventes, at du er en rutineret IT bruger (Word, Excel, Power Point og SharePoint) og kan anvende diverse stabsstøtteværktøjer (herunder KESDH (workzone), DeMars og meget gerne HJV.DK). En supplerende uddannelse i stabsstøtteværkstøjerne vil kunne gives.

Du er helhedsorienteret og struktureret og du kan bevare overblikket selv i en til tider hektisk hverdag. Opgaverne i afdelingen er mangeartede og dukker indimellem op med kort varsel.

Du er positiv og løsningsorienteret og ikke bange for at lære noget nyt. Du er velformuleret på dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Hjemmeværnskommandoens Operationsafdeling; oberstløjtnant Paul Gordon Nielsen på tlf.: 30 31 07 69, på FIIN: HJK-CHOPS eller mail: HJK-CHOPS@MIL.DK eller til lederen af nationalt operationselement; major Henrik Beier-Christiansen på tlf.: 72 82 00 50, på FIIN: HJK-OPS-NO01 eller mail: HJK-OPS-NO01@MIL.DK
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 23. oktober 2020 og vi forventer at gennemføre samtaler løbende.
Tiltrædelse snarest muligt – forventeligt 1. december 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne, idet enkelte dele har til huse i Generalstok på Kastellet i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.10.2020

Indrykningsdato

01.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent