Kaptajn/kaptajnløjtnant til daglige operationer - Operationsofficer til G5 ved Landsdelsregion Vest i Skive


Kaptajn/kaptajnløjtnant til daglige operationer - Operationsofficer til G5 ved Landsdelsregion Vest i Skive

Landsdelsregion Vest søger en kaptajn (evt. premierløjtnant) til stillingen som operationsofficer ved operationssektionens planlægningselement (G5).
Har du lyst til at arbejde med nationale landoperationer og er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst er du måske vores nye kollega.

Mulighed for eventuelt at arbejde via satellitkontor
Om os
G5 er ansvarlig for planlægning af regionens kommende operationer og herunder for udarbejdelsen af regionens operative befalinger. Henset til den samlede bemanding af operationssektionen vil du som operationsofficer også have opgaver i forbindelse med regionens daglige føring. Operationssektionen har ikke en skarp G3 – G5 adskillelse. Vi løser i stor grad opgaverne som et team.

Opgaverne relaterer sig til Forsvarets nationale opgaveløsning herunder Forsvarets støtte til landets øvrige beredskabsmyndigheder.
I forbindelse med operationssektionens daglige virke er der en stor berøringsflade med Forsvarets myndigheder og landets øvrige beredskabsmyndigheder (politikredse, Beredskabsstyrelsen mv.). Operationssektionen har især en stor berøring med Hærkommandoen bl.a. i forbindelse med de daglige indsættelser.

G5 elementet er den drivende faktor i oprettelsen af Landsdelsregionens plancenter.

Operationssektionen løser i f.m. ”regionens daglige driftsopgaver” en række forskelligartede opgaver. Fx opgaver i f.m. udvikling af regionens kapaciteter, deltagelse i diverse arbejdsgrupper mv. Som operationsofficer vil du således have en dagligdag der er præget af mange forskellige slags opgaver. Man bliver hver dag udfordret. Ingen dag er ens.

Om stillingen
En stor del af planlægningselementet opgaver løses sammen med de øvrige dele af staben gennem planlægnings- og arbejdsgrupper. Her vil du enten biddrage til eller lede de nedsatte grupper. Du vil således her få en bred berøring med og indsigt i stabens samlet opgaveløsning.

Som operationsofficer vil du foretage selvstændig sagsbehandling af operative forhold. Planlægning og føring af daglige indsættelser vil også være en del af din daglige opgave.
Dine opgaver bliver bl.a. planlægning af og deltagelse i studieperioder, stabsuddannelser, stabsøvelser og operationer. Herudover vil du få forskellige sagsområder.

Du vil få stor indflydelse på de opgaver og emner, du beskæftiger dig med. Du vil få mulighed for at benytte og videreudvikle dine kvalifikationer. Der vil være mulighed for arbejde fra satellitkontor.

Operationssektionen er organiseret med i alt seks personer. G5 er på tre medarbejdere (én major, én kaptajn og én OKS-1).

Deltagelse i regionens vagtroste er en delopgave i f.m. stillingen. Sker via ”vagt i hjemmet”.

Opgaverne løses i hovedsagen i forbindelse med daglig stabsarbejde i regionens hovedkvarter på Skive Kaserne. Der er meget begrænset øvelsesvirksomhed og tjeneste i weekenden.
Om dig
Du er en kaptajn/kaptajnløjtnant som ”brænder” for i dagligdagen at arbejde med operationer.
Din tidligere tjeneste har sikret dig en god taktisk forståelse. Du har solid erfaring med operationsplanlægning og operative overvejelser og kan frit og præcist omsætte disse til befalinger.

Du er god til at kommunikere både på skrift og i tale. Du har sans for detaljer og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil. Samtidig er du god til at samarbejde og du bidrager aktivt til opgaveløsningen.

Erfaring med C2-systemer og evt. kendskab til Sitaware vil være en fordel, men ikke et krav.

Du er måske en kaptajn/kaptajnløjtnant som i en periode har brug for en stilling med begrænset øvelsesvirksomhed mhp. fx egen kompetenceudvikling?

Du er måske en premierløjtnant som er i gang med videreuddannelse eller skal i gang med videreuddannelse?
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN, BDE eller føringsuddannelsen, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenested vil være i Skive.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CHOP ved Landsdelsregion Vest, major Anders Pedersen, på mail lrgnv-CHOP@mil.dk eller telefon 25 59 17 57.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2020 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Landsdelsregion Vest, der har domicil på Skive Kaserne, er en selvstændig operativ niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Vi har fokus på nationale operationer og vores geografiske ansvarsområde dækker Jylland og Fyn. Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret, samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag.

Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Øst (Sjælland), Værnsfælles Forsvarskommando og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har 45 civile og militære medarbejdere og består af én Operations- og Planlægningssektion, én Uddannelsessektionen, én Efterretnings- og Informationsoperationssektionen (G2/9) og én Logistiksektionen (G1/4/8).

Regionen har kommandoen over seks hærhjemmeværnsdistrikter og råder over ca. 20.000 frivillige hjemmeværnssoldater.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.10.2020

Indrykningsdato

01.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent