Rådighedsstilling – major/orlogskaptajn af reserven til Specialoperationskommandoen


Rådighedsstilling – major/orlogskaptajn af reserven til Specialoperationskommandoen

Specialoperationskommandoens Reaktionsstyrke søger seks velkvalificerede majorer/orlogskaptajner til at indgå i vores reaktionsstyrkestruktur.

Er du major/orlogskaptajn af reserven – eller har du potentiale til udnævnelse – analytisk og styringsmæssigt stærk og søger du et alsidigt og spændende job med mange facetter, så er Specialoperationskommandoens Reaktionsstyrke stedet for dig.
Om os
Specialoperationskommandoen er en nyere organisation, som består af en Kommandostab, Frømandskorpset samt Jægerkorpset inklusiv Siriuspatruljen. Vi blev etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Danske specialoperationskapaciteter bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.

Kommandostaben er bosiddende på Flyvestation Aalborg.

Vi styrkeproducerer og opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt.
Om stillingen
Specialoperationskommandoen søger en analytisk og styringsmæssig stærk major/orlogskaptajn af reserven til at deltage i at varetage opgaver i vores reservestruktur med primært fokus på kommandostabens bidrag til det Nationale Operative Koncept i Forsvaret.
Du vil indgå i Specialoperationskommandoens Reaktionsstyrke.

Du designeres som en del af Specialoperationskommandoens Nationale Operative Koncept i Forsvaret og skal således være klar til indsættelse på et nærmere defineret beredskab i forbindelse med Forsvarets bidrag til krisestyring.

Konkret designeres du på baggrund af dine kompetencer i relevant sektion i J1-9 strukturen hvor du, over de næste fire år, skal deltage i undervisnings-, øvelses- og uddannelsesopgaver efterfulgt af potentiel egentlig indsættelse. Din indkommandering i forberedelsesperioden må forventes at variere i intensitet – indledningsvis må du forvente at kunne afsætte et par dage om måneden. Dit beredskab aftales senere særskilt.
Om dig
Du har en baggrund i forsvaret og har oparbejdet relevante civile kompetencer der kan anvendes i Specialoperationskommandoens Nationale Operative Koncept i Forsvaret og i Specialoperationskommandoens Reaktionsstyrkestruktur generelt.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major/orlogskaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Alan Tofte på telefon 31 10 03 00..
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2020 og ansættelsessamtaler forventes gennemført fysisk i Aalborg eller via VTC umiddelbart efter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.”


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

30.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent