Proceskonsulent til optimering af forretningsprocesser


Proceskonsulent til optimering af forretningsprocesser

Har du lyst til at kortlægge og optimere forretningsgangene en stor statslig organisation?
Vores nye konsulentenhed søger en erfaren proceskonsulent med gode kommunikative kompetencer til den nyetablerede Standardiseringssektion ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er et full-service ejendomsselskab. Vores kunder er primært koncernens øvrige myndigheder, men vi har også enkelte eksterne kunder inden for staten. Vores hovedopgave er at gøre ejendoms- og serviceydelser lettilgængelige og leveringssikre, så vi medvirker til, at vores kunder og brugere kan arbejde for Danmarks interesser og sikkerhed.

Ejendomsstyrelsen beskæftiger i alt 512 medarbejdere, som er fordelt over tre divisioner. Optimeringssektionen varetager udviklingsopgaver og beskrivelser af forretningsgange for styrelsen. Vores team af konsulenter hjælper og støtter forretningen med beskrivelser, optimeringer og automatiseringer. Endvidere varetager sektionen styrelsens kvalitetssystem og IT rådgivning omkring ERP systemet og øvrige delsystemer. Dertil kommer mål- og resultatstyring og HR opgaver, som også varetages af sektionen. Sektionen har således ansvar for udvikling og altid i tæt dialog med ledelsen omkring udvikling og effektivitet for styrelsen.
Om stillingen
Stillingen giver mulighed for at fået stort ansvar og et bredt netværk på tværs af myndigheden.

Stillingens opgaver omfatter primært:
• Forretningsudvikling ved identifikation af kritiske forbedringsmuligheder, der kan skabe gevinster for enten styrelsens drift, kunder- og brugernes brugeroplevelser af ydelserne de modtager.
• Procesbeskrivelser til kvalitetssystemet med fokus proceskortlægning og forbedringer igennem forenkling, automatisering mv.
• Anvendelse og implementering af LEAN og kvalitetsledelse (ISO-standarder).
• Projektledelse af mindre og mellemstore forretningsprojekter
• Kendskab til automatiseringsløsninger i f.eks. Sharepoint mv.
• Udarbejdelse af mål og målbeskrivelser for større processer, som sikrer dokumentation af forbedringer
Om dig
Du har en relevant uddannelse. Det er en fordel, at du har erfaring med forandringsledelse, procesoptimering og kan drive projekter indenfor kvalitetsledelse, LEAN, Master Data Management og procesoptimering. Du skal samtidig evne til at få disse forankret i en større offentlig organisations drifts- og forretningsprocesser.

Derudover, ser vi gerne at
• Du er udadvendt og befinder dig godt i rollen som facilitator.
• Du har stærke kommunikative kompetencer med evne til at formidleprocesoptimeringer og forandringer til både chefer og medarbejder i vores organisation.
• Du har stor forretningsforståelse og evne til at navigere tekniske krav inden for de finansielle og administrative rammer.
• Du har vilje og evne til at tage ansvar for udviklings-, forandrings- og optimeringsopgaver med stor kompleksitet.
• Du har kendskab til elektroniske sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystemer, og kan skrive efter slotsholmmetoden
• Du kan fungere som projektleder for forretningsudviklingsprojekter, og kan agere på mange arenaer.
Ansættelsesvilkår
Din ansættelse og aflønning ske i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK-SAMDATA) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du at vide mere om stillingen skal du henvende dig til fg. sektionschef Lone Majland på telefon 72 81 30 15. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR-konsulent, Helena Kjær på telefon 32 66 52 66 eller på mail FPS-BA-BS215@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 25. oktober. Samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Og du bedes vedhæfte dit CV, kandidatbevis og evt. ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

30.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent