Officer med flair for logistik til sejlads med fregatten PETER WILLEMOES.


Officer med flair for logistik til sejlads med fregatten PETER WILLEMOES.

Er du engageret og indstillet på forskelligartede opgaver i et omskifteligt miljø, hvor samarbejde og fleksibilitet er essentielt?

Så er stillingen som logistikofficer på fregatten PETER WILLEMOES måske lige noget for dig!

Personaleudvikling, forsyningsflow, koordination og indsigt i skibsvedligeholdelse skal have din naturlige interesse.
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES (WILM) er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

Vi har i gennemsnit 125 dage årligt udenfor basehavnen i Korsør i forbindelse med operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og ca. hvert 3. år bliver skibet sendt på togt med ca. 3 måneders varighed.

Fra begyndelsen af 2021 vil fregattens fokus skifte mod opkøring til beredskab, hvor vi bl.a. skal gennemføre uddannelse i Tyskland og Storbritannien på enhedens vej mod såvel beredskab som internationale opgaver i 2022.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om stillingen
Som Logistikofficer (LGO) er du leder af logistikdivisionen, som ud over dig består af en officer, fire sergenter, fjorten menige dæksfolk, tretten menige kabyspersonel samt en forsyningsassistent og en sanit. Logistikdivisionen består af tre sektioner: Forsynings-, forplejnings- og dækssektionen.

I den daglige drift er LGO overordnet koordinerende leder af disse tre sektioner. Én sektion ledes af en officer og de andre to af sergenter. Som LGO er du også en del af skibsledelsen, og du er således chefens nærmeste rådgiver i alle forhold relateret til dit ansvarsområde.

Derudover er LGO over for teknikofficeren ansvarlig for platformsvedligehold for underlagte områder, Flight Deck Officer (FDO) under helikopteroperationer, FLYSIK officer og leder af skibets helikopterorganisation samt CBRN-rådgiver for chefen.

LGO er enhedens kontaktperson i alle logistiske aspekter, herunder f.eks. danske og udenlandske myndigheder ved havneanløb og andre logistiske forhold. Derudover bistår LGO efter behov skibets divisioner i forbindelse med skibets operative drift. Arbejdsopgaverne er således spredt ud over en bred vifte af skibets behov.

”Vi tilbyder”
Som LGO på WILM har du muligheden for at få et udfordrende job i en stilling, hvor din ledelse af logistikdivisionen giver dig værdifuld erfaring inden for praktisk ledelse. Forventningerne til dig er høje, og stillingens karakter og indhold er i sig selv udviklende i forhold til dine generelle kompetencer som officer. Herudover opstiller vi i fællesskab et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi her tager udgangspunkt i dine forudsætninger.

Sammen med en positiv og engageret besætning, kan vi garantere dig for, at du på WILM vil få store oplevelser i en varierende og spændende hverdag, hvori du vil gøre dig mange værdifulde erfaringer, som du kan bygge et fagligt solidt fundament på. Vi tilbyder stor fleksibilitet i planlægningen af din daglige arbejdstid, så længe opgaverne løses hensigtsmæssigt og til tiden.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant. Derudover er erfaring med stabstjeneste ligeledes en fordel og har du tidligere forrettet tjeneste om bord i enten ABSL- eller IVER-klassen, vil dette være en fordel. Det forventes ikke, at ansøger har alle kompetencer ved ansættelse.

- Praktisk erfaring med ledelse af underlagt personel.
- Praktisk erfaring med logistik og forsyninger – også gerne fra Hæren eller Flyvevåbnet.
- Erfaring som tekniskofficer eller dæksofficer fra tidligere stillinger.
- Erfaring med FLYSIK organisationer og procedurer.
- Erfaring med SAP PM/MM
- Positiv indstilling og ”can do” mentalitet.
- Gode evner til at indgå i samarbejde med kollegaer.
- Evne til at gøre denne nye stilling til ”din” og omsætte ideer til handling.

Sidst men vigtigst: Du har modet til at vise, hvordan DU ser, at denne stilling skal give bedst effekt for Søværnet!

Da du vil blive ansat på en aktiv fregat, som vil gennemgå en opkøring til et højere operationelt aktivitetsniveau, skal du være erklæret egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel. Vi vil tilgodese planlægning af afspadsering således, at du oplever et arbejdsliv, der er i balance med dit privatliv.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Korsør.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til TKO OK Thomas Kristensen, WILM, 2E-WILM-TKO@mil.dk, telefon 30 16 94 32. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2020.

Ansættelsesdato 1. december 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 44.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.
2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2020

Indrykningsdato

30.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent