Stabshjælper (korporal) til Unmanned Aerial System kompagniet ved Efterretningsregimentet i Varde


Stabshjælper (korporal) til Unmanned Aerial System kompagniet ved Efterretningsregimentet i Varde

Besidder du en stor grad af overblik, Kan du lide at være serviceminded og at have med specialiseret mennesker at gøre? Nyder du godt af, at være meget selvstændig i dine opgaveløsninger og sætte krav til dig selv? Er du klar til at indgå i et lille team med en meget omskiftelig hverdag? Så har vi måske jobbet til dig, som stabshjælper ved Unmanned Aerial System kompagniet (UAS) i Varde.
Om os
Kernevirket for UAS er taktisk efterretningsvirksomhed, som udfører opklaring fra luften. Ud fra en prioritering af de indhentede meldinger, bearbejdes denne information og formidles til chefen. Det skal hjælpe chefens opgaveløsning, så chefen hurtigt og præcist løser opgaven bedst muligt, hvad også er afgørende for at redde liv på kamppladsen.

UAS udgør dermed en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Reconnaissance bataljonen, der indgår som en operativ enhed under første brigade. Det betyder, at kompagniet indgår som en aktiv og prioriteret del af de beredskaber og opgaver som pålægges brigaden. Der er, som følge af det, en vedvarede opgave i at klargøre sig og gennemføre samvirke med brigadens øvrige enheder og udenlandske enheder. Dertil indsættes UAS i både nuværende og fremtidige internationale missioner.

Når kompagniet eller en af delingerne ikke selv er under opstilling til international mission vil opgaverne i højere grad bære præg af enhedsuddannelse og støtte til det UAS bidrag, der klargør til de kommende missioner.

Kompagniets personel er kendetegnet ved høj faglighed og mange har erfaring fra flere forskelligartede missioner. Dog vægter vi i kompagniet en positiv og konstruktiv indstilling til opgaverne gennem et ærligt og uformelt arbejdsmiljø.

Du vil hurtigt opleve, at omgangstonen generel er uformel, og at der lægges op til selvstændighed i opgaveløsningen uanset funktion og grad. Du bliver en del af en enhed med gode kolleger, et godt sammenhold og et arbejde med et unikt speciale.

Til dagligt består kompagniet af to delinger, der er specialiserede i at flyve med mini-UAS, samt en førings- og planlægningsdeling (kommando). Sidstnævnte er her du vil indgå.
Om stillingen
Som stabshjælper indgår du i førings- og planlægningsdelingen.

Dine primære opgaver er, at servicere kommando samt de to delinger i den daglige drift på både øvelser og på garnisonen.

Vi forventer, at du i din stilling skal kunne:
- bidrage til den daglige administration af alt personel ved kompagniet samt som signalmand og sygehjælper for kommando.
- bidrage til registrering af arbejdstid og rejser.
- bidrage til underafdelingens stabsarbejde og processer.
- virke, under feltforhold, som kører på sektionens køretøjer.
- varetage, under feltforhold, vedligeholdelse af kompagniets signalforbindelser.
- varetage administration og vedligeholdelse af kompagniets Sharepoint.
Om dig
Du er korporal eller konstabel og har som minimum en grundlæggende militæruddannelse.

Du skal være forberedt på, at du naturligt indgår i felttjenesten og skal derfor opretholde dine feltmæssige kompetencer løbende.

Det er en fordel, hvis du har arbejdet på kommandokontor eller med stabstjeneste tidligere, men det er ikke et krav. Til gengæld skal du være parat til, at ville efteruddanne dig.

Du bliver en afgørende del af et lille energisk team, hvor dagligdagstempoet er højt, og hvor det er nødvendigt at kunne arbejde detaljeorienteret og målrettet. Du skal være punktlig og ikke mindst fleksibel.

Det er vigtigt, at du har sans for god kommunikation, og har gode samarbejdsevner. Du skal gerne have flair for at arbejde med IT-systemer. Vi forventer, at du ligeledes stræber efter altid at levere det bedste resultat for kompagniet, da du vil fungere som serviceorgan.

Det er et krav, at du som minimum har B kørekort og ønskeligt, at du har C og/eller CE kørekort.

Du skal være indstillet på nødvendig efteruddannelse, blandt andet:
- Sygehjælperuddannelse.
- CBRN-kursus, warning and reporting.
- SRS 151 HF RDO.
- Sharepoint redaktør og superbruger.
- DeMars.
- Omskoling til lastvogn og Eagle 5.
- FELS BMS.
- FELS EFR-10.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen på telefon 72 82 93 71 eller på mail; EFR-1B-300A@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 44/45. Ansættelse pr. 1. december 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Efterretningsregimentet (EFR).
Efterretningsregimentet (EFR) i Varde består af en regimentsenhed og en efterretningsbataljon, i alt ca. 260 medarbejdere. EFR har et tæt samarbejde med ISR-bataljonen med ca. 270 medarbejdere.
Vores ansvarsområder er efterretningsindhentning, civilt-miltært samarbejde, psykologiske operationer, analyse og formidling af efterretninger samt uddannelse af værnepligtige. EFR støtter internationale og nationale opgaver med et varieret og professionelt bidrag.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune formidler kontakt til Jobcenter og Business Esbjerg for medflyttende partner. Esbjerg formidler ligeledes kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk , 20473206.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

19.10.2020

Indrykningsdato

29.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent