Vognkommandør (korporal) på pansret mandskabsvogn Piranha V til 1. Kompagni ved Jydske Dragonregiment


Vognkommandør (korporal) på pansret mandskabsvogn Piranha V til 1. Kompagni ved Jydske Dragonregiment

Vognkommandør søges til Piranha V (PIR V).
Om os
1. Kompagni (KMP)/II JDR – i daglig tale Viking KMP – er et stående mekaniseret infanteri kompagni (MEKINFKMP) udstyret med Hærens nye pansret mandskabsvogn (PMV), Piranha V. KMP vil i 2020 gennemføre træning mhp at være klar til at indgå i NATO beredskab med resten af II JDR i hele 2021.

KMP forventes at blive udsendt til Estland i 1. halvår af 2022.

KMP har et stærkt sammenhold og vi har en åben kultur og uformel omgangstone, hvor der altid lyttes til gode forslag, uanset hvem der stiller dem. Vi tager godt imod nye medarbejdere og tilbyder forskellige muligheder for faglig udvikling
Om stillingen
Hærens nye pansrede mandskabsvogne af typen Piranha V, er en væsentlig opgradering af beskyttelsesniveauet og operationsrækkevidden for kompagniets soldater, ligesom det giver nye muligheder for koordination i indsættelse af kompagniets virkemidler, blandt andet igennem indfasning af Hærens Taktiske Kommunikationssystem.

Sammenfattet stiller dette store krav til besætningerne på køretøjet, idet operationstempoet, rækkevidde af de køretøjsbaserede våbensystemer, og mobilitet alle bliver væsentligt forøget.

Under indsættelse vil du være ansvarlig for indsættelse af køretøjets stabiliserede våbensystem til støtte for infanterigruppens kamp. Vognkommandøren på den enkelte pansrede mandskabsvogn koordinerer i samarbejde med sin gruppefører, hvor, hvordan og hvornår, køretøjets våben bringes i stilling.

Det er således vognkommandørens opgave at øve sin besætning, bestående af en kører og en skytte, i hurtigt at kunne indtage en stilling og nedkæmpe mål. Det kræver, at du som vognkommandør på en pansret mandskabsvogn Piranha V sørger for, at køretøjet altid er klar til indsættelse med kort varsel.
Om dig
Du er korporal eller har min. 2 års erfaring som konstabel fra tjeneste ved kamptropperne eller ingeniørtropperne; gerne som kører, skytte eller vognkommandør på PMV, Infanterikampkøretøj (IKK) eller Kampvogn (KVG).

Du er selvstændig og udviser initiativ ved selv at opsøge opgaver, såvel i felten som i den daglige tjeneste.

Du stiller krav til din besætning i forhold til opretholdelse af beredskabet på dit køretøj, og du går forrest med det gode eksempel, hvad enten der skal kæmpes eller vedligeholdes.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN Morten Neldeberg Nielsen på telefon 41 77 33 76 eller via mail: JDR- 2b-100a@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 45. Stillingen ønskes besat den 1. december 2020, eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

29.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent