Leder af Single Point of Contact – Daglig Vagthavende Officer (Genopslag)


Leder af Single Point of Contact – Daglig Vagthavende Officer (Genopslag)

Flådestation Korsør søger en chef for Single Point of Contact.
Du kan holde mange bolde i luften uden at miste overblikket, og du trives i en alsidig hverdag.

Passer ovenstående på dig, så er du måske vores nye kollega.
Om os
Single Point of Contact (SPOC) et element i Operativ Støtte Sektion (OSS) under Flådestation Korsør i 3 ESK.
SPOC er skibenes indgangsvinkel til den landlige logistiske støttestruktur uanset hvor i verden skibene måtte befinde sig, hvilket betyder, at vores opgaveportefølje er varieret og til tider omfattende.
Om stillingen
Du er chef for Single Point of Contact og sammen med dine fire medarbejdere i SPOC, løser I en bred vifte af opgaver, herunder (men bestemt ikke afgrænset til):

• Koordination af teknisk assistance til Søværnets sejlende enheder - i samarbejde med
Forsvarets vedligeholdelsestjeneste
• Koordination af logistiske behov til skibene
• Koordination i forbindelse med den daglige drift på flådestation Korsør
• Vagtkoordination
• Løbende opdatering af procedurer og bestemmelser
• Sagsbehandling inden for myndighedsbeholdningsområdet
• Nærmeste foranstående Chef for kommunikationscentret
• Nærmeste foranstående Chef for Våbenelementet (tidligere MP-vagt)

Stillingen er ofte udfordrende, da der skal løses opgaver med kort varsel og med mange interessenter, såvel interne som eksterne.
Du fungerer inden for normal arbejdstid som daglig vagthavende officer for Flådestation Korsør. Udenfor normal arbejdstid bestrides VO flådestation Korsør i en etableret tørn på tilkald, og udover at være vagtkoordinator for VO tilkald indgår du selv i tørnen.

”Vi tilbyder”
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og har gennemført videreuddannelse I/L eller VUK. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af relevante VUK moduler. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Din personlighed er mere relevant end din baggrund. Det vigtigste er, at du kan holde tungen lige i munden når tingene spidser til. Du formår at skære igennem når det er nødvendigt, og du er god til at opbygge og fastholde netværk, da det er essentielt for opgaveløsningen, at have så stort et kendskab til bidragsyderne som muligt.

Du formår løbende at introducere nye procedurer og du har et stort overblik og kan planlægge fremad.

Vi forventer at du:
• Kan virke som mentor for medarbejderne.
• Er god til samarbejde og holder opgaven i fokus.
• Er fleksibel og omstillingsparat, samt har masser af gåpåmod.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Fast tjenestested vil være Korsør.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, seksualitet, politisk overbevisning, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OK Søren Fage Sørensen 3E-KOR-CHOSS på +45 72 85 63 70 eller nuværende stillingshaver KL Anders Høj Andersen 3E-KOR-CHSPC på +45 72 85 63 03. Alternativt KL Bårdur Sandå, SCA-F-BEM01, telefon +45 72 85 75 51.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon +45 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2020.

Jobsamtaler forventes afholdt løbende med henblik på besættelse af stillingen den 1. november 2020 eller hurtigst muligt herefter. Dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet, og Flådestationerne.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.10.2020

Indrykningsdato

29.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent