Bager søges til 5. besætning af THETIS-klassen.


Bager søges til 5. besætning af THETIS-klassen.

Er du fagligt uddannet bager, og har du lyst til at arbejde med dygtige og dedikerede søfolk? Så har vi en ledig stilling som marinekonstabel/marineoverkonstabel/marinespecialist, bager til forvaltningsdivisionen i 5. besætning.

Erfaring fra Søværnet er ønskeligt men ikke et krav.
Om os
Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.
Enheden deltager også jævnligt i større, multinationale øvelser.

Du vil indgå i en besætning med godt sammenhold, med humor i højsædet og med gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed. Opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger, hvor dagene kan blive udfordrende.

FOKUSPUNKTER I 5. BSN :
• TRIVSEL
• FASTHOLDELSE
• PROFFESSIONALISME

I forhold til ovennævnte fokuspunkter, så er 5. BSN meget bevidste om det at pleje det gode arbejdsmiljø,
og vi tilstræber derfor, at have medarbejderen i fokus blandt andet ved trivselsmøder. Vi efteruddanner
gerne i mellemperioder, så vi altid er redundante på alle poster, hvilket betyder mere fleksibilitet og
medarbejdere, som har lyst til at blive i 5. BSN. Sidst men ikke mindst, er vi sømænd, og en sømand er
professionel, og det er en ting vi prioriterer højt - vi går efter at være de ”bedste”.

Stillingen vil medføre fast tjenestested i Frederikshavn, men langt størstedelen af tjenesten vil foregå med sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også farvandet omkring Island. Der kan dog forventes perioder med tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn og resten af landet.

Sejladsperioderne er af ca. seks - ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år (ca. 130 sejldage), idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet. Det tilstræbes således, at besætningerne har hver anden jul ude og hver anden jul hjemme. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så man enten har sommerferie i for- eller sensommeren. Der er en stor grad af planfastholdelse i DIV 11, hvilket gør det lettere også at planlægge ved siden af arbejdslivet.
Om stillingen
Du vil indgå i forvaltningsdivision, som består af en officer, en mellemleder og syv konstabler, hvor din primære opgave bliver at bage forskellige bagværk, som er nødvendige til samtlige måltider og til velfærd for besætningen.

I 5.besætning sætter kabyssen en ære i, at lave de forskellige retter og bagværk fra bunden, således at vi udnytter råvarerne bedst muligt og får den bedste smagsoplevelse.
Du vil i øvrigt få gode rammer, for selvstændigt at udøve din bagekunst.

Desuden vil du være en del af den samlede arbejdskraft i kabyssen – og dermed også være med til at forberede øvrige måltider ombord, hvor vi i stor udstrækning vil tage hensyn til de for bageren anderledes arbejdstider.

Du vil i samarbejde med din daglige leder foretage bestilling af råvarer.

Du vil også have opgaver i forhold til skibets operative virke. Din funktion i skibets operative opgaveløsning vil primært være indenfor sanitetsområdet. Her vil du ofte fungere som junior medic, som er den første, der vanligvis møder tilskadekomne og foretager første behandling.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er uddannet bager eventuelt gerne suppleret med efteruddannelse som konditor eller kok.
Du kan arbejde selvstændigt og samtidig være en del af en gruppe dygtige håndværkere, der hjælper hinanden.

Du skal være i stand til at udvikle dig løbende inden for bagerfaget og være tidssvarende med de seneste bagertrends. Og samtidigt kunne lave bagværk efter gamle danske traditioner. Du skal brænde for faget og have et naturligt drive.

Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i Søværnet, og under de vilkår, som opstår når platformen bevæger sig i forhold til de vejrforhold, som ofte opleves under sejlads i Nordatlanten.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og du skal kunne bestå Forsvarets basis krav i militær fysisk træning.

Din helbredsmæssige status skal være godkendt til sejlads uden begrænsninger.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Kenneth Munkebæk 1E11-B5-BM@mil.dk, telefon: 30 67 07 55. Alternativt Søværnets Center for Administration SSG Lars Hoel, 7285 7553

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 24. oktober 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen


Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.10.2020

Indrykningsdato

28.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent