Kontaktbefalingsmand til Varde kaserne


Kontaktbefalingsmand til Varde kaserne

Kan du skabe og fastholde et tillidsforhold til soldater og deres pårørende, går du op i korpsånd og kan du lide at være i centrum? Så er det måske dig, der skal være Kontaktbefalingsmand ved Efterretningsregimentet.

Om os
Ledelsessekretariatet er en del af Garnisonsstøtteenheden ved Efterretningsregimentet på Varde Kaserne.

Vi er fem medarbejdere og vores primære ansvarsområder omfatter kontaktvirket omkring udsendte soldater, pårørende og relaterede militære og civile aktører, velfærdstjenesten for Efterretningsregimentet, pressekontakt, sikkerhed, Varde Kommune og civile virksomheder.

Vores hverdag er meget omskiftelig, travl og præget af, at vi ofte reagerer på hændelser eller henvendelser, som vi ikke nødvendigvis kender til, når vi møder om morgenen.
Om stillingen
Du er ansvarlig for kontaktvirksomheden, vil fungere som velfærdsbefalingsmand samt løse opgaver indenfor kommunikationsområdet for Efterretningsregimentet.

Som kontaktbefalingsmand, vil du være i tæt kontakt med både soldater og deres pårørende, andre myndigheder samt militære og civile organisationer.

Du vil indgå i en vagtroste, hvor du sammen med Efterretningsregimentets underretter overbringer budskabet til de pårørende ved en særlig hændelse og efterfølgende støtter familien.

Du vil endvidere forestå håndtering af repatrieringer af soldater, være omdrejningspunkt ved Særlige Hændelser (personel), samt undervise chefer i kontaktordningen ved Efterretningsregimentet.

Du vil desuden deltage i den fortsatte udvikling af Veteran og Pårørendepolitikken med Varde Kommune, være ansvarlig for gennemførelsen af "Hilsen Hjemmefra", planlægge og gennemføre pårørendearrangementer og forestå videreudviklingen af Pårørendecenter Varde.

Du vil være central i kommunikationen til vores medarbejdere og vil forestå implementering, uddannelse, drift og produktion til Forsvarets interne nyhedsplatform, Forsvarsinfo, for Efterretningsregimentet.

Du vil endvidere skulle forestå mindre kommunikationsopgaver for regimentet og vil i presseofficerens fravær håndtere pressehenvendelser, kontakt fra medier og støtte ledelsen i løsningen kommunikative opgaver i forbindelse med hændelser og begivenheder.

I rollen som velfærdsbefalingsmand støtter du Efterretningsregimentets udførelse af velfærdstjenesten med det formål at øge sammenholdet blandt garnisonens medarbejdere. Du vil udvikle og implementere korpsåndsfremmende tiltag i samarbejde med enhederne og kontakt- og velfærdsofficeren, herunder lede og drive regimentets medarbejderforening.

Du indgår i en vagtroste for kontaktofficerer, som betyder at du cirka hver anden måned, skal være på 2 timers beredskab i en uge, som regionens kontaktofficer. Beredskabsvagten aflønnes med tilkaldevagttillæg.

Slutteligt vil du være en del af kontaktvirksomheden til det civile samfund, herunder deltage i planlægning og gennemførelse af arrangementer og besøg.

Du støtter endvidere den resterende del af Ledelsessekretariatet i øvrige opgaver – både de kendte og de opdukkende mål.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du tager ansvar og du vil det bedste for vores udsendte soldater og deres familier og din viden om internationale operationer er opdateret, idet du selv har været udsendt én eller flere gange.

Du brænder for at skabe korpsånd og sammenhængskraft på tværs af funktionsniveauerne og du er hjemmevant på sociale medier og har evner og lyst til at sætte dig ind i softwareløsninger, som kan understøtte regimentets kommunikationsopgaver.

Da du både vil være i dialog med soldaternes pårørende, og vores medarbejdere besidder du gode kommunikative evner både i skrift og tale og du er ikke bleg for at stå foran store forsamlinger og være personen i centrum.

Som person er du empatisk og forstår at sætte dig i såvel soldatens, som de pårørendes sted. Du er måske endda selv far eller mor, og kan derfor sætte dig ind i de bekymringer, som soldatens pårørende måtte have, ligesom du via din egen udsendelseserfaring kan forklare de pårørende hvad der egentlig sker i missionsområderne.

Din personlige robusthed sikrer, at du i kritiske situationer bevarer overblikket og yder bedst mulig støtte til soldater og pårørende, samt virker som bindeled mellem dem og Forsvaret.

Du stiller store krav til dig selv og dine resultater. Du evner at have mange bolde i luften på én gang og du trives med en uforudsigelig hverdag hvor du sjældent kender dagens program, før du møder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Martin Hillmann på telefon 51 27 36 50.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 46/47. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Efterretningsregimentet (EFR).
Efterretningsregimentet (EFR) i Varde består af en regimentsenhed og en efterretningsbataljon, i alt ca. 260 medarbejdere. EFR har et tæt samarbejde med ISR-bataljonen med ca. 270 medarbejdere.
Vores ansvarsområder er efterretningsindhentning, civilt-miltært samarbejde, psykologiske operationer, analyse og formidling af efterretninger samt uddannelse af værnepligtige. EFR støtter internationale og nationale opgaver med et varieret og professionelt bidrag.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune formidler kontakt til Jobcenter og Business Esbjerg for medflyttende partner. Esbjerg formidler ligeledes kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk , 20473206.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

25.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent